Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alien Film AS
Juridisk navn:  Alien Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67106663
Hundsundveien 35 Hundsundveien 35 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981465857
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/14/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Helle Nygaard Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.24%
Resultat  
  
70.51%
Egenkapital  
  
-600%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 262.000 548.000 510.000 1.154.000
Resultat: -156.000 -529.000 217.000 -52.000 72.000
Egenkapital: -130.000 26.000 305.000 203.000 255.000
Regnskap for  Alien Film AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 262.000 548.000 510.000 1.154.000
Driftskostnader -156.000 -790.000 -331.000 -562.000 -1.079.000
Driftsresultat -153.000 -528.000 216.000 -52.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -3.000 -1.000 0 1.000 -1.000
Resultat før skatt -156.000 -529.000 217.000 -52.000 72.000
Skattekostnad 0 0 -45.000 0 -26.000
Årsresultat -156.000 -529.000 172.000 -52.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 23.000 82.000 436.000 245.000 604.000
Sum eiendeler 42.000 101.000 455.000 264.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -254.000 275.000 103.000 155.000
Sum egenkapital -130.000 26.000 305.000 203.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 172.000 75.000 151.000 61.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 101.000 456.000 264.000 624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 262.000 548.000 510.000 1.154.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 262.000 548.000 510.000 1.154.000
Varekostnad -13.000 -39.000 -124.000 -136.000 -23.000
Lønninger -92.000 -303.000 -70.000 -198.000 -511.000
Avskrivning 0 0 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -448.000 -137.000 -228.000 -538.000
Driftskostnader -156.000 -790.000 -331.000 -562.000 -1.079.000
Driftsresultat -153.000 -528.000 216.000 -52.000 74.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -3.000 -1.000 0 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Årsresultat -156.000 -529.000 172.000 -52.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum varige driftsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 7.000 5.000 10.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 75.000 431.000 235.000 592.000
Sum omløpsmidler 23.000 82.000 436.000 245.000 604.000
Sum eiendeler 42.000 101.000 455.000 264.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -410.000 -254.000 275.000 103.000 155.000
Sum egenkapital -130.000 26.000 305.000 203.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 31.000 26.000 16.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 45.000 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 3.000 26.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 152.000 41.000 77.000 19.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 172.000 75.000 151.000 61.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 101.000 456.000 264.000 624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -149.000 7.000 285.000 184.000 235.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.1 2.9 4.0 1.6
Likviditetsgrad 2 0.1 1.1 2.9 4.1 1.7
Soliditet -309.5 25.7 66.9 76.9 40.9
Resultatgrad -201.5 39.4 -10.2 6.4
Rentedekningsgrad 37.5
Gjeldsgrad -1.3 2.9 0.5 0.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -364.3 -522.8 47.4 -19.3 12.0
Signatur
29.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
MATHIESEN ANNIKEN ALEXANDRA L
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex