Alfa I Vestfold AS
Juridisk navn:  Alfa I Vestfold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33306750
Flautangveien 8 Flautangveien 8 Fax: 33306759
3237 Sandefjord 3237 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 979481861
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/24/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.96%
Resultat  
  
26.85%
Egenkapital  
  
4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 348.000 338.000 330.000 0 850.000
Resultat: 274.000 216.000 499.000 -126.000 557.000
Egenkapital: 3.274.000 3.133.000 2.953.000 2.494.000 2.539.000
Regnskap for  Alfa I Vestfold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 348.000 338.000 330.000 0 850.000
Driftskostnader -138.000 -143.000 -128.000 -180.000 -125.000
Driftsresultat 210.000 195.000 202.000 -180.000 725.000
Finansinntekter 64.000 21.000 297.000 55.000 88.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -256.000
Finans 64.000 21.000 297.000 55.000 -168.000
Resultat før skatt 274.000 216.000 499.000 -126.000 557.000
Skattekostnad -40.000 -35.000 -41.000 81.000 -218.000
Årsresultat 234.000 181.000 458.000 -45.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 434.000 540.000 389.000 495.000
Sum omløpsmidler 3.416.000 3.212.000 3.043.000 2.787.000 3.385.000
Sum eiendeler 3.693.000 3.646.000 3.583.000 3.176.000 3.880.000
Sum opptjent egenkapital 3.124.000 2.983.000 2.803.000 2.344.000 2.389.000
Sum egenkapital 3.274.000 3.133.000 2.953.000 2.494.000 2.539.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 379.000 477.000 586.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 133.000 153.000 95.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 3.693.000 3.645.000 3.583.000 3.175.000 3.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 348.000 338.000 330.000 0 160.000
Andre inntekter 0 0 0 0 690.000
Driftsinntekter 348.000 338.000 330.000 0 850.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -37.000 -22.000 -74.000 -1.000
Driftskostnader -138.000 -143.000 -128.000 -180.000 -125.000
Driftsresultat 210.000 195.000 202.000 -180.000 725.000
Finansinntekter 64.000 21.000 297.000 55.000 88.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -256.000
Finans 64.000 21.000 297.000 55.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -94.000 0 0 0 -300.000
Årsresultat 234.000 181.000 458.000 -45.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 177.000 283.000 389.000 495.000
Sum varige driftsmidler 71.000 177.000 283.000 389.000 495.000
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 258.000 258.000 0 0
Sum anleggsmidler 277.000 434.000 540.000 389.000 495.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 38.000 36.000 35.000 24.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.378.000 3.176.000 3.008.000 2.763.000 3.343.000
Sum omløpsmidler 3.416.000 3.212.000 3.043.000 2.787.000 3.385.000
Sum eiendeler 3.693.000 3.646.000 3.583.000 3.176.000 3.880.000
Sum opptjent egenkapital 3.124.000 2.983.000 2.803.000 2.344.000 2.389.000
Sum egenkapital 3.274.000 3.133.000 2.953.000 2.494.000 2.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 379.000 477.000 586.000 750.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 379.000 477.000 586.000 750.000
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 0
Betalbar skatt 119.000 133.000 150.000 83.000 270.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte -94.000 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 133.000 153.000 95.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 3.693.000 3.645.000 3.583.000 3.175.000 3.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.297.000 3.079.000 2.890.000 2.692.000 2.795.000
Likviditetsgrad 1 28.7 24.2 19.9 29.3 5.7
Likviditetsgrad 2 28.7 24.2 19.9 29.4 5.8
Soliditet 88.7 8 82.4 78.6 65.5
Resultatgrad 60.3 57.7 61.2 85.3
Rentedekningsgrad 3.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.4 5.9 13.9 -3.9 21.0
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex