Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aleris Røntgen As
Juridisk navn:  Aleris Røntgen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02343
Postboks 73 Frederik Stangs Gate 11 Fax: 23355610
2001 Lillestrøm 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918041958
Aksjekapital: 1.351.000 NOK
Antall ansatte: 351
Etableringsdato: 5/2/1977 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sentrum røntgeninstitutt as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.94%
Resultat  
  
25.05%
Egenkapital  
  
37.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 572.842.000 530.703.000 517.573.000 503.857.000 461.722.000
Resultat: 89.481.000 71.558.000 103.478.000 106.878.000 69.691.000
Egenkapital: 255.093.000 185.963.000 191.381.000 112.705.000 59.124.000
Regnskap for  Aleris Røntgen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 572.842.000 530.703.000 517.573.000 503.857.000 461.722.000
Driftskostnader -483.429.000 -458.362.000 -430.305.000 -393.941.000 -385.200.000
Driftsresultat 89.413.000 72.339.000 87.268.000 109.916.000 76.524.000
Finansinntekter 470.000 288.000 20.605.000 5.280.000 1.599.000
Finanskostnader -402.000 -1.069.000 -4.396.000 -8.320.000 -8.432.000
Finans 68.000 -781.000 16.209.000 -3.040.000 -6.833.000
Resultat før skatt 89.481.000 71.558.000 103.478.000 106.878.000 69.691.000
Skattekostnad -20.395.000 -16.869.000 -24.418.000 -28.578.000 -18.748.000
Årsresultat 69.086.000 54.689.000 79.060.000 78.300.000 50.943.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.906.000 196.191.000 206.781.000 150.410.000 149.197.000
Sum omløpsmidler 142.423.000 151.977.000 95.602.000 225.775.000 161.475.000
Sum eiendeler 358.329.000 348.168.000 302.383.000 376.185.000 310.672.000
Sum opptjent egenkapital 142.770.000 142.837.000 148.256.000 69.580.000 15.999.000
Sum egenkapital 255.093.000 185.963.000 191.381.000 112.705.000 59.124.000
Sum langsiktig gjeld 10.034.000 19.156.000 28.115.000 41.145.000 42.756.000
Sum kortsiktig gjeld 93.203.000 143.049.000 82.888.000 222.335.000 208.792.000
Sum gjeld og egenkapital 358.330.000 348.167.000 302.384.000 376.185.000 310.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 547.479.000 497.740.000 504.538.000 492.993.000 454.454.000
Andre inntekter 25.363.000 32.963.000 13.035.000 10.864.000 7.268.000
Driftsinntekter 572.842.000 530.703.000 517.573.000 503.857.000 461.722.000
Varekostnad -28.053.000 -23.125.000 -12.121.000 -12.393.000 -11.920.000
Lønninger -274.925.000 -251.531.000 -250.994.000 -221.564.000 -211.442.000
Avskrivning -44.630.000 -53.185.000 -44.213.000 -38.887.000 -42.463.000
Nedskrivning -406.000 -5.917.000 -3.898.000 -1.612.000 -2.000
Andre driftskostnader -135.415.000 -124.604.000 -119.079.000 -119.485.000 -119.373.000
Driftskostnader -483.429.000 -458.362.000 -430.305.000 -393.941.000 -385.200.000
Driftsresultat 89.413.000 72.339.000 87.268.000 109.916.000 76.524.000
Finansinntekter 470.000 288.000 20.605.000 5.280.000 1.599.000
Finanskostnader -402.000 -1.069.000 -4.396.000 -8.320.000 -8.432.000
Finans 68.000 -781.000 16.209.000 -3.040.000 -6.833.000
Konsernbidrag 0 0 -52.939.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.086.000 54.689.000 79.060.000 78.300.000 50.943.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.624.000 9.691.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.731.000 9.859.000 4.868.000 9.926.000 4.387.000
Fast eiendom 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Maskiner anlegg 145.040.000 149.115.000 156.329.000 106.331.000 106.022.000
Driftsløsøre 61.585.000 36.667.000 45.035.000 29.650.000 38.121.000
Sum varige driftsmidler 207.175.000 186.332.000 201.913.000 136.531.000 144.693.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.952.000 117.000
Sum anleggsmidler 215.906.000 196.191.000 206.781.000 150.410.000 149.197.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.875.000 28.253.000 32.263.000 28.301.000 25.975.000
Andre fordringer 4.046.000 6.345.000 2.504.000 1.811.000 1.647.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.706.000 4.162.000 16.063.000 102.076.000 53.714.000
Sum omløpsmidler 142.423.000 151.977.000 95.602.000 225.775.000 161.475.000
Sum eiendeler 358.329.000 348.168.000 302.383.000 376.185.000 310.672.000
Sum opptjent egenkapital 142.770.000 142.837.000 148.256.000 69.580.000 15.999.000
Sum egenkapital 255.093.000 185.963.000 191.381.000 112.705.000 59.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.034.000 10.504.000 12.950.000 5.886.000 6.742.000
Gjeld til kredittinstitutt 29.320.000 85.564.000 30.377.000 149.753.000 148.518.000
Sum langsiktig gjeld 10.034.000 19.156.000 28.115.000 41.145.000 42.756.000
Leverandørgjeld 10.463.000 9.177.000 3.685.000 7.783.000 6.314.000
Betalbar skatt 0 0 0 19.312.000 7.009.000
Skyldig offentlige avgifter 16.545.000 16.802.000 11.199.000 13.722.000 15.151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.875.000 31.506.000 37.627.000 31.765.000 31.800.000
Sum kortsiktig gjeld 93.203.000 143.049.000 82.888.000 222.335.000 208.792.000
Sum gjeld og egenkapital 358.330.000 348.167.000 302.384.000 376.185.000 310.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.220.000 8.928.000 12.714.000 3.440.000 -47.317.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.2 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.2 1.1 0.8
Soliditet 71.2 53.4 63.3 30.0 19.0
Resultatgrad 15.6 13.6 16.9 21.8 16.6
Rentedekningsgrad 222.4 67.7 19.9 13.8 9.3
Gjeldsgrad 0.4 0.9 0.6 2.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 25.1 20.9 35.7 30.6 25.1
Signatur
09.06.2017
TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex