Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aleris Helse AS
Juridisk navn:  Aleris Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22541000
Fredrik Stangsg 11-13 Fredrik Stangsg 11-13 Fax: 22541001
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943545634
Aksjekapital: 3.995.000 NOK
Antall ansatte: 615
Etableringsdato: 6/22/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.45%
Resultat  
  
233.96%
Egenkapital  
  
-9.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 938.754.000 1.025.454.000 1.002.356.000 696.451.000 586.801.000
Resultat: 28.888.000 -21.564.000 -67.858.000 34.715.000 22.034.000
Egenkapital: 430.268.000 477.988.000 515.745.000 84.361.000 84.572.000
Regnskap for  Aleris Helse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 938.754.000 1.025.454.000 1.002.356.000 696.451.000 586.801.000
Driftskostnader -956.814.000 -1.014.243.000 -1.013.303.000 -672.319.000 -570.022.000
Driftsresultat -18.060.000 11.211.000 -10.947.000 24.132.000 16.779.000
Finansinntekter 90.186.000 12.410.000 11.697.000 11.820.000 6.089.000
Finanskostnader -43.238.000 -45.185.000 -68.608.000 -1.237.000 -834.000
Finans 46.948.000 -32.775.000 -56.911.000 10.583.000 5.255.000
Resultat før skatt 28.888.000 -21.564.000 -67.858.000 34.715.000 22.034.000
Skattekostnad -19.403.000 -8.903.000 4.176.000 -10.966.000 -5.060.000
Årsresultat 9.485.000 -30.467.000 -63.682.000 23.749.000 16.974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.533.015.000 1.513.913.000 1.677.357.000 383.332.000 144.727.000
Sum omløpsmidler 150.675.000 163.278.000 573.398.000 79.493.000 104.829.000
Sum eiendeler 1.683.690.000 1.677.191.000 2.250.755.000 462.825.000 249.556.000
Sum opptjent egenkapital 12.280.000 0 31.326.000 62.589.000 62.800.000
Sum egenkapital 430.268.000 477.988.000 515.745.000 84.361.000 84.572.000
Sum langsiktig gjeld 1.033.442.000 950.853.000 1.499.744.000 42.795.000 55.710.000
Sum kortsiktig gjeld 219.979.000 248.351.000 235.268.000 335.668.000 109.274.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.689.000 1.677.192.000 2.250.757.000 462.824.000 249.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 926.823.000 1.015.523.000 1.002.356.000 696.451.000 586.801.000
Andre inntekter 11.931.000 9.931.000 0 0 0
Driftsinntekter 938.754.000 1.025.454.000 1.002.356.000 696.451.000 586.801.000
Varekostnad -387.552.000 -406.753.000 -409.325.000 -264.395.000 -214.280.000
Lønninger -315.202.000 -344.501.000 -336.643.000 -245.095.000 -215.009.000
Avskrivning -73.116.000 -72.277.000 -80.615.000 -30.271.000 -27.883.000
Nedskrivning -2.019.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.925.000 -190.712.000 -186.720.000 -132.558.000 -112.850.000
Driftskostnader -956.814.000 -1.014.243.000 -1.013.303.000 -672.319.000 -570.022.000
Driftsresultat -18.060.000 11.211.000 -10.947.000 24.132.000 16.779.000
Finansinntekter 90.186.000 12.410.000 11.697.000 11.820.000 6.089.000
Finanskostnader -43.238.000 -45.185.000 -68.608.000 -1.237.000 -834.000
Finans 46.948.000 -32.775.000 -56.911.000 10.583.000 5.255.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -8.137.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.485.000 -30.467.000 -63.682.000 23.749.000 16.974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 298.459.000 342.539.000 386.949.000 17.682.000 19.761.000
Sum Immatrielle midler 340.300.000 369.906.000 406.282.000 30.505.000 34.688.000
Fast eiendom 0 112.446.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 112.879.000 0 117.953.000 107.457.000 104.930.000
Sum varige driftsmidler 112.879.000 112.446.000 117.953.000 107.457.000 104.930.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.079.836.000 1.031.561.000 1.153.122.000 245.370.000 5.109.000
Sum anleggsmidler 1.533.015.000 1.513.913.000 1.677.357.000 383.332.000 144.727.000
Varebeholdning 0 688.000 1.270.000 0 0
Kundefordringer 45.452.000 62.782.000 71.903.000 27.736.000 19.006.000
Andre fordringer 14.906.000 97.738.000 22.971.000 30.807.000 27.483.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.008.000 2.070.000 27.254.000 9.634.000 9.011.000
Sum omløpsmidler 150.675.000 163.278.000 573.398.000 79.493.000 104.829.000
Sum eiendeler 1.683.690.000 1.677.191.000 2.250.755.000 462.825.000 249.556.000
Sum opptjent egenkapital 12.280.000 0 31.326.000 62.589.000 62.800.000
Sum egenkapital 430.268.000 477.988.000 515.745.000 84.361.000 84.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.054.000 66.696.000 50.359.000 38.255.000 47.220.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.241.000 4.705.000 3.816.000 200.593.000 11.147.000
Sum langsiktig gjeld 1.033.442.000 950.853.000 1.499.744.000 42.795.000 55.710.000
Leverandørgjeld 34.427.000 35.129.000 35.724.000 28.046.000 27.059.000
Betalbar skatt 17.195.000 14.625.000 4.010.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.498.000 21.504.000 21.830.000 16.485.000 16.547.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 135.618.000 172.388.000 169.888.000 90.544.000 54.521.000
Sum kortsiktig gjeld 219.979.000 248.351.000 235.268.000 335.668.000 109.274.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.689.000 1.677.192.000 2.250.757.000 462.824.000 249.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.304.000 -85.073.000 338.130.000 -256.175.000 -4.445.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 2.4 0.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 2.4 0.3 1.0
Soliditet 25.6 28.5 22.9 18.2 33.9
Resultatgrad -1.9 1.1 -1.1 3.5 2.9
Rentedekningsgrad -0.4 0.2 -0.2 29.1 27.4
Gjeldsgrad 2.9 2.5 3.4 4.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 1.4 0 7.8 9.2
Signatur
20.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex