Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Albrun AS
Juridisk navn:  Albrun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Damsgårdsveien 109A Damsgårdsveien 109A Fax:
5058 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 888967362
Aksjekapital: 1.010.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Arjo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-117.66%
Egenkapital  
  
-0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.000 0 0 0 0
Resultat: -71.000 402.000 238.000 -7.860.000 -123.000
Egenkapital: 66.577.000 66.912.000 66.538.000 66.508.000 74.701.000
Regnskap for  Albrun AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.000 0 0 0 0
Driftskostnader -419.000 -115.000 -129.000 -123.000 -158.000
Driftsresultat -378.000 -115.000 -129.000 -123.000 -158.000
Finansinntekter 308.000 516.000 367.000 367.000 408.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.104.000 -372.000
Finans 308.000 516.000 367.000 -7.737.000 36.000
Resultat før skatt -71.000 402.000 238.000 -7.860.000 -123.000
Skattekostnad -64.000 -28.000 -7.000 -33.000 -67.000
Årsresultat -135.000 373.000 230.000 -7.893.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.576.000 48.438.000 45.000.000 45.000.000 53.104.000
Sum omløpsmidler 18.203.000 18.570.000 21.814.000 21.909.000 22.033.000
Sum eiendeler 66.779.000 67.008.000 66.814.000 66.909.000 75.137.000
Sum opptjent egenkapital 64.257.000 64.592.000 64.219.000 64.188.000 72.382.000
Sum egenkapital 66.577.000 66.912.000 66.538.000 66.508.000 74.701.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 202.000 97.000 276.000 402.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 66.778.000 67.008.000 66.814.000 66.909.000 75.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -69.000 -68.000 -68.000 -68.000 -91.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -47.000 -61.000 -55.000 -67.000
Driftskostnader -419.000 -115.000 -129.000 -123.000 -158.000
Driftsresultat -378.000 -115.000 -129.000 -123.000 -158.000
Finansinntekter 308.000 516.000 367.000 367.000 408.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.104.000 -372.000
Finans 308.000 516.000 367.000 -7.737.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 -300.000
Årsresultat -135.000 373.000 230.000 -7.893.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.576.000 48.438.000 45.000.000 45.000.000 53.104.000
Sum anleggsmidler 48.576.000 48.438.000 45.000.000 45.000.000 53.104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.183.000 1.890.000 2.515.000 0 0
Sum investeringer 5.563.000 5.613.000 5.329.000 5.121.000 0
Kasse, bank 11.457.000 11.068.000 13.970.000 16.788.000 22.033.000
Sum omløpsmidler 18.203.000 18.570.000 21.814.000 21.909.000 22.033.000
Sum eiendeler 66.779.000 67.008.000 66.814.000 66.909.000 75.137.000
Sum opptjent egenkapital 64.257.000 64.592.000 64.219.000 64.188.000 72.382.000
Sum egenkapital 66.577.000 66.912.000 66.538.000 66.508.000 74.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 64.000 28.000 7.000 33.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 120.000 60.000 60.000 360.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 97.000 276.000 402.000 436.000
Sum gjeld og egenkapital 66.778.000 67.008.000 66.814.000 66.909.000 75.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.001.000 18.473.000 21.538.000 21.507.000 21.597.000
Likviditetsgrad 1 90.1 191.4 7 54.5 50.5
Likviditetsgrad 2 90.1 191.4 7 54.6 50.6
Soliditet 99.7 99.9 99.6 99.4 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0 0.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.6 0.4 0.4 0.3
Signatur
01.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex