Alarmservice AS
Juridisk navn:  Alarmservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92249552
Oberst Rodes Vei 66B Oberst Rodes Vei 66B Fax: 64861294
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991059512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 3/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå AS
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.88%
Resultat  
  
103.97%
Egenkapital  
  
186.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.591.000 14.075.000 10.709.000 10.694.000 12.324.000
Resultat: 771.000 378.000 378.000 666.000 -83.000
Egenkapital: 527.000 184.000 140.000 135.000 37.000
Regnskap for  Alarmservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.591.000 14.075.000 10.709.000 10.694.000 12.324.000
Driftskostnader -15.729.000 -13.690.000 -10.315.000 -10.063.000 -12.452.000
Driftsresultat 862.000 386.000 393.000 631.000 -127.000
Finansinntekter 1.000 43.000 9.000 53.000 80.000
Finanskostnader -92.000 -51.000 -24.000 -18.000 -36.000
Finans -91.000 -8.000 -15.000 35.000 44.000
Resultat før skatt 771.000 378.000 378.000 666.000 -83.000
Skattekostnad -177.000 -84.000 -73.000 -168.000 0
Årsresultat 593.000 294.000 305.000 499.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.029.000 348.000 340.000 446.000
Sum omløpsmidler 2.723.000 2.317.000 2.052.000 2.243.000 2.086.000
Sum eiendeler 4.402.000 3.346.000 2.400.000 2.583.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 84.000 40.000 35.000 -63.000
Sum egenkapital 527.000 184.000 140.000 135.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 1.454.000 798.000 149.000 141.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 2.421.000 2.364.000 2.110.000 2.307.000 2.293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 3.346.000 2.399.000 2.583.000 2.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.591.000 14.075.000 10.709.000 10.694.000 12.324.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.591.000 14.075.000 10.709.000 10.694.000 12.324.000
Varekostnad -7.206.000 -5.512.000 -4.788.000 -4.071.000 -5.076.000
Lønninger -6.600.000 -6.002.000 -4.113.000 -4.304.000 -5.522.000
Avskrivning -280.000 -247.000 -103.000 -106.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.643.000 -1.929.000 -1.311.000 -1.582.000 -1.744.000
Driftskostnader -15.729.000 -13.690.000 -10.315.000 -10.063.000 -12.452.000
Driftsresultat 862.000 386.000 393.000 631.000 -127.000
Finansinntekter 1.000 43.000 9.000 53.000 80.000
Finanskostnader -92.000 -51.000 -24.000 -18.000 -36.000
Finans -91.000 -8.000 -15.000 35.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -250.000 -300.000 -400.000 0
Årsresultat 593.000 294.000 305.000 499.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.659.000 1.009.000 328.000 340.000 446.000
Sum varige driftsmidler 1.659.000 1.009.000 328.000 340.000 446.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.679.000 1.029.000 348.000 340.000 446.000
Varebeholdning 430.000 399.000 220.000 391.000 238.000
Kundefordringer 701.000 937.000 765.000 627.000 811.000
Andre fordringer 241.000 138.000 78.000 56.000 140.000
Sum investeringer 275.000 111.000 539.000 351.000 121.000
Kasse, bank 1.076.000 733.000 450.000 819.000 777.000
Sum omløpsmidler 2.723.000 2.317.000 2.052.000 2.243.000 2.086.000
Sum eiendeler 4.402.000 3.346.000 2.400.000 2.583.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 84.000 40.000 35.000 -63.000
Sum egenkapital 527.000 184.000 140.000 135.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.454.000 798.000 149.000 141.000 202.000
Leverandørgjeld 502.000 606.000 828.000 825.000 968.000
Betalbar skatt 144.000 84.000 73.000 168.000 0
Skyldig offentlige avgifter 900.000 685.000 479.000 500.000 835.000
Utbytte -250.000 -250.000 -300.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 624.000 739.000 430.000 414.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 2.421.000 2.364.000 2.110.000 2.307.000 2.293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 3.346.000 2.399.000 2.583.000 2.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 -47.000 -58.000 -64.000 -207.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
Soliditet 1 5.5 5.8 5.2 1.5
Resultatgrad 5.2 2.7 3.7 5.9 -1.0
Rentedekningsgrad 9.4 7.6 16.4 38.0 -1.3
Gjeldsgrad 7.4 17.2 16.1 18.1 67.4
Total kapitalrentabilitet 19.6 12.8 16.8 26.5 -1.9
Signatur
08.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex