Alarmsentral Brann Øst AS
Juridisk navn:  Alarmsentral Brann Øst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64913100
Postboks 716 Krapfoss Tykkemyr 2 Fax:
1509 Moss 1597 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 979435495
Aksjekapital: 2.310.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 11/5/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS
Regnskapsfører: Økoplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.86%
Resultat  
  
-595.48%
Egenkapital  
  
-37.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.851.000 28.031.000 24.754.000 24.288.000 23.446.000
Resultat: -1.972.000 398.000 103.000 182.000 51.000
Egenkapital: 3.328.000 5.299.000 4.902.000 4.799.000 4.617.000
Regnskap for  Alarmsentral Brann Øst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.851.000 28.031.000 24.754.000 24.288.000 23.446.000
Driftskostnader -11.838.000 -27.693.000 -24.734.000 -24.246.000 -23.675.000
Driftsresultat -1.988.000 339.000 20.000 42.000 -230.000
Finansinntekter 22.000 61.000 84.000 141.000 281.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 16.000 59.000 83.000 139.000 280.000
Resultat før skatt -1.972.000 398.000 103.000 182.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.972.000 398.000 103.000 182.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 268.000 947.000 1.326.000 871.000
Sum omløpsmidler 3.909.000 18.370.000 10.900.000 10.971.000 13.959.000
Sum eiendeler 3.909.000 18.638.000 11.847.000 12.297.000 14.830.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 2.989.000 2.592.000 2.489.000 2.307.000
Sum egenkapital 3.328.000 5.299.000 4.902.000 4.799.000 4.617.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 581.000 13.338.000 6.946.000 7.498.000 10.213.000
Sum gjeld og egenkapital 3.909.000 18.637.000 11.848.000 12.297.000 14.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.851.000 27.981.000 24.754.000 24.288.000 23.446.000
Andre inntekter 0 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.851.000 28.031.000 24.754.000 24.288.000 23.446.000
Varekostnad -3.276.000 -2.438.000 -30.000 -28.000 -26.000
Lønninger -5.555.000 -18.002.000 -17.352.000 -16.523.000 -16.073.000
Avskrivning 0 -286.000 -429.000 -578.000 -866.000
Nedskrivning 0 -451.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.007.000 -6.516.000 -6.923.000 -7.117.000 -6.710.000
Driftskostnader -11.838.000 -27.693.000 -24.734.000 -24.246.000 -23.675.000
Driftsresultat -1.988.000 339.000 20.000 42.000 -230.000
Finansinntekter 22.000 61.000 84.000 141.000 281.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 16.000 59.000 83.000 139.000 280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.972.000 398.000 103.000 182.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 737.000 1.165.000 749.000
Sum varige driftsmidler 0 0 737.000 1.165.000 749.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 268.000 211.000 161.000 123.000
Sum anleggsmidler 0 268.000 947.000 1.326.000 871.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 583.000 1.585.000 188.000 87.000 238.000
Andre fordringer 0 613.000 422.000 243.000 541.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.326.000 16.172.000 10.291.000 10.642.000 13.180.000
Sum omløpsmidler 3.909.000 18.370.000 10.900.000 10.971.000 13.959.000
Sum eiendeler 3.909.000 18.638.000 11.847.000 12.297.000 14.830.000
Sum opptjent egenkapital 1.018.000 2.989.000 2.592.000 2.489.000 2.307.000
Sum egenkapital 3.328.000 5.299.000 4.902.000 4.799.000 4.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 1.990.000 541.000 1.150.000 1.058.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 1.489.000 1.454.000 1.351.000 1.375.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 453.000 9.859.000 4.951.000 4.997.000 7.780.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 13.338.000 6.946.000 7.498.000 10.213.000
Sum gjeld og egenkapital 3.909.000 18.637.000 11.848.000 12.297.000 14.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.328.000 5.032.000 3.954.000 3.473.000 3.746.000
Likviditetsgrad 1 6.7 1.4 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 6.7 1.4 1.6 1.5 1.4
Soliditet 85.1 28.4 41.4 39.0 31.1
Resultatgrad -20.2 1.2 0.1 0.2 -1.0
Rentedekningsgrad -331.3 169.5 2 91.5 51.0
Gjeldsgrad 0.2 2.5 1.4 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -50.3 2.1 0.9 1.5 0.3
Signatur
10.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex