Alarmpartner AS
Juridisk navn:  Alarmpartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52715150
Postboks 75 Spannavegen 64 Fax: 52715157
5501 Haugesund 5531 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 988554243
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-112.12%
Egenkapital  
  
-21.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 150.000 2.723.000 5.464.000 5.162.000
Resultat: -12.000 99.000 -37.000 -168.000 -87.000
Egenkapital: -69.000 -57.000 -157.000 -120.000 49.000
Regnskap for  Alarmpartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 150.000 2.723.000 5.464.000 5.162.000
Driftskostnader -12.000 -51.000 -2.752.000 -5.624.000 -5.241.000
Driftsresultat -12.000 99.000 -29.000 -159.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 -10.000 -10.000
Finans 0 0 -8.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt -12.000 99.000 -37.000 -168.000 -87.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 99.000 -37.000 -168.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 159.000 220.000
Sum omløpsmidler 4.000 9.000 12.000 769.000 713.000
Sum eiendeler 4.000 9.000 14.000 928.000 933.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -87.000 -187.000 -150.000 19.000
Sum egenkapital -69.000 -57.000 -157.000 -120.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 101.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 66.000 171.000 947.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 9.000 14.000 928.000 934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 150.000 2.560.000 5.721.000 5.309.000
Andre inntekter 0 0 163.000 -257.000 -147.000
Driftsinntekter 0 150.000 2.723.000 5.464.000 5.162.000
Varekostnad 0 0 -1.096.000 -2.484.000 -1.833.000
Lønninger 0 -1.000 -1.189.000 -2.340.000 -2.541.000
Avskrivning 0 0 -31.000 -62.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -50.000 -436.000 -738.000 -797.000
Driftskostnader -12.000 -51.000 -2.752.000 -5.624.000 -5.241.000
Driftsresultat -12.000 99.000 -29.000 -159.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 -10.000 -10.000
Finans 0 0 -8.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 99.000 -37.000 -168.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 153.000 215.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 153.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 159.000 220.000
Varebeholdning 0 0 0 141.000 142.000
Kundefordringer 0 0 0 492.000 265.000
Andre fordringer 0 3.000 6.000 26.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 6.000 7.000 111.000 273.000
Sum omløpsmidler 4.000 9.000 12.000 769.000 713.000
Sum eiendeler 4.000 9.000 14.000 928.000 933.000
Sum opptjent egenkapital -99.000 -87.000 -187.000 -150.000 19.000
Sum egenkapital -69.000 -57.000 -157.000 -120.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 101.000 131.000
Leverandørgjeld 0 2.000 22.000 471.000 314.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 278.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 64.000 149.000 198.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 66.000 171.000 947.000 754.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 9.000 14.000 928.000 934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -57.000 -159.000 -178.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.7 0.8
Soliditet -633.3 -1121.4 -12.9 5.2
Resultatgrad 6 -1.1 -2.9 -1.5
Rentedekningsgrad -3.6 -15.8 -7.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.1 -8.7 18.1
Total kapitalrentabilitet 1 -207.1 -17.0 -8.2
Signatur
08.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex