Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarmnord As
Juridisk navn:  Alarmnord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90652774
Postboks 20 Storgata 23 Fax:
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 918677283
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Troms Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-777.78%
Egenkapital  
  
-168.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 1.012.000
Resultat: -61.000 9.000
Egenkapital: -22.000 32.000
Regnskap for  Alarmnord As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 1.012.000
Driftskostnader -60.000 -1.004.000
Driftsresultat -61.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -61.000 9.000
Skattekostnad 1.000 -1.000
Årsresultat -60.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 16.000
Sum omløpsmidler 6.000 157.000
Sum eiendeler 16.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 8.000
Sum egenkapital -22.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.012.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 1.012.000
Varekostnad -7.000 -359.000
Lønninger -35.000 -376.000
Avskrivning -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -269.000
Driftskostnader -60.000 -1.004.000
Driftsresultat -61.000 9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -60.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000
Sum varige driftsmidler 10.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 16.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 4.000
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 6.000 152.000
Sum omløpsmidler 6.000 157.000
Sum eiendeler 16.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 8.000
Sum egenkapital -22.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Leverandørgjeld 0 36.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 29.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 1.1
Soliditet -129.4 18.6
Resultatgrad 0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 4.4
Total kapitalrentabilitet -358.8 5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex