Alarmlink As
Juridisk navn:  Alarmlink As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brostrøms vei 7 Brostrøms vei 7 Fax:
1658 Torp 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 916083130
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.8%
Resultat  
  
-21.14%
Egenkapital  
  
76.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 663.000 615.000 282.000 9.000
Resultat: 138.000 175.000 91.000 -15.000
Egenkapital: 229.000 130.000 103.000 79.000
Regnskap for  Alarmlink As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 663.000 615.000 282.000 9.000
Driftskostnader -524.000 -440.000 -191.000 -25.000
Driftsresultat 139.000 176.000 91.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 138.000 175.000 91.000 -15.000
Skattekostnad -39.000 -48.000 -18.000 0
Årsresultat 99.000 127.000 74.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 333.000 325.000 290.000 128.000
Sum eiendeler 333.000 325.000 290.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 36.000 8.000 -15.000
Sum egenkapital 229.000 130.000 103.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 195.000 187.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 325.000 289.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 679.000 549.000 314.000 9.000
Andre inntekter -16.000 66.000 -32.000 0
Driftsinntekter 663.000 615.000 282.000 9.000
Varekostnad -433.000 -367.000 -137.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -73.000 -54.000 -18.000
Driftskostnader -524.000 -440.000 -191.000 -25.000
Driftsresultat 139.000 176.000 91.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -50.000 0
Årsresultat 99.000 127.000 74.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 7.000 2.000
Kundefordringer 141.000 56.000 56.000 12.000
Andre fordringer 32.000 65.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 199.000 226.000 114.000
Sum omløpsmidler 333.000 325.000 290.000 128.000
Sum eiendeler 333.000 325.000 290.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 36.000 8.000 -15.000
Sum egenkapital 229.000 130.000 103.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 21.000 44.000 9.000
Betalbar skatt 39.000 48.000 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 12.000 0
Utbytte 0 -100.000 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 26.000 64.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 195.000 187.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 325.000 289.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 130.000 103.000 79.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.7 1.6 2.6
Likviditetsgrad 2 3.2 1.7 1.5 2.6
Soliditet 68.8 4 35.5 61.7
Resultatgrad 2 28.6 32.3 -166.7
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 0.5 1.5 1.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 41.7 54.2 31.4 -11.7
Signatur
19.10.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex