Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarmison As
Juridisk navn:  Alarmison As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90013006
Hovslagervegen 4 Hovslagervegen 4 Fax:
5517 Haugesund 5517 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916598297
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 50.000 50.000
Resultat: 0 -3.000 -19.000
Egenkapital: 2.000 2.000 5.000
Regnskap for  Alarmison As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 50.000 50.000
Driftskostnader 0 -53.000 -69.000
Driftsresultat 0 -3.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 -3.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -3.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 6.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.000 2.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 50.000 50.000
Driftsinntekter 0 50.000 50.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -53.000 -69.000
Driftskostnader 0 -53.000 -69.000
Driftsresultat 0 -3.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -3.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 6.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 6.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.000 2.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.000 3.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 2.000 6.000
Likviditetsgrad 1 3 3
Likviditetsgrad 2 3 3 0
Soliditet 66.7 66.7 83.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 0 -316.7
Signatur
10.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
VESTVIK ARVE KENNETH
KNAPSKOG KNUT INGE
SNØRTELAND SIGURD
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex