Alarmgruppen As
Juridisk navn:  Alarmgruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
St. Marie gate 50 St. Marie gate 50 Fax:
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 919511648
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -90.000
Egenkapital: 10.000
Regnskap for  Alarmgruppen As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -89.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -90.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 11.000
Sum opptjent egenkapital -90.000
Sum egenkapital 10.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -89.000
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -89.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 11.000
Sum opptjent egenkapital -90.000
Sum egenkapital 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 90.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -809.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex