Alarmer Og Sikkerhet As
Juridisk navn:  Alarmer Og Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
3. Etasje Storaneset 12 3. Etasje Storaneset 12 Fax:
5260 Indre Arna 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920889565
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/24/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 4.574.000
Resultat: 422.000
Egenkapital: 353.000
Regnskap for  Alarmer Og Sikkerhet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 4.574.000
Driftskostnader -4.153.000
Driftsresultat 421.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 422.000
Skattekostnad -93.000
Årsresultat 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 241.000
Sum omløpsmidler 1.242.000
Sum eiendeler 1.483.000
Sum opptjent egenkapital 328.000
Sum egenkapital 353.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.537.000
Andre inntekter 37.000
Driftsinntekter 4.574.000
Varekostnad -2.176.000
Lønninger -1.567.000
Avskrivning -24.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -386.000
Driftskostnader -4.153.000
Driftsresultat 421.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 241.000
Sum varige driftsmidler 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 241.000
Varebeholdning 556.000
Kundefordringer 297.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 383.000
Sum omløpsmidler 1.242.000
Sum eiendeler 1.483.000
Sum opptjent egenkapital 328.000
Sum egenkapital 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 260.000
Betalbar skatt 93.000
Skyldig offentlige avgifter 389.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 388.000
Sum kortsiktig gjeld 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 23.8
Resultatgrad 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2
Total kapitalrentabilitet 28.4
Signatur
12.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex