Alarmeksperten As
Juridisk navn:  Alarmeksperten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75644377
Postboks 77 Storgaten 48 Fax:
8251 Rognan 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 999544665
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/7/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
91.49%
Egenkapital  
  
-3.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.603.000 2.508.000 2.137.000 2.358.000 1.862.000
Resultat: -4.000 -47.000 -4.000 55.000 102.000
Egenkapital: 142.000 147.000 194.000 198.000 159.000
Regnskap for  Alarmeksperten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.603.000 2.508.000 2.137.000 2.358.000 1.862.000
Driftskostnader -2.600.000 -2.546.000 -2.137.000 -2.298.000 -1.756.000
Driftsresultat 2.000 -39.000 -1.000 59.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -9.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -7.000 -9.000 -3.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt -4.000 -47.000 -4.000 55.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0 -16.000 -29.000
Årsresultat -4.000 -47.000 -4.000 39.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 191.000 80.000 95.000 109.000
Sum omløpsmidler 451.000 462.000 466.000 452.000 414.000
Sum eiendeler 608.000 653.000 546.000 547.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 116.000 164.000 168.000 129.000
Sum egenkapital 142.000 147.000 194.000 198.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 138.000 43.000 60.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 368.000 310.000 289.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 609.000 652.000 547.000 547.000 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.603.000 2.508.000 2.136.000 2.358.000 1.855.000
Andre inntekter 0 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 2.603.000 2.508.000 2.137.000 2.358.000 1.862.000
Varekostnad -147.000 -99.000 -142.000 -154.000 -17.000
Lønninger -1.758.000 -1.666.000 -1.422.000 -1.554.000 -1.246.000
Avskrivning -52.000 -65.000 -24.000 -28.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -643.000 -716.000 -549.000 -562.000 -462.000
Driftskostnader -2.600.000 -2.546.000 -2.137.000 -2.298.000 -1.756.000
Driftsresultat 2.000 -39.000 -1.000 59.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -9.000 -3.000 -4.000 -4.000
Finans -7.000 -9.000 -3.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -47.000 -4.000 39.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 107.000 141.000 56.000 70.000 88.000
Driftsløsøre 50.000 49.000 24.000 24.000 21.000
Sum varige driftsmidler 157.000 191.000 80.000 95.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 157.000 191.000 80.000 95.000 109.000
Varebeholdning 34.000 34.000 34.000 34.000 31.000
Kundefordringer 386.000 425.000 409.000 307.000 299.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 3.000 24.000 110.000 85.000
Sum omløpsmidler 451.000 462.000 466.000 452.000 414.000
Sum eiendeler 608.000 653.000 546.000 547.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 116.000 164.000 168.000 129.000
Sum egenkapital 142.000 147.000 194.000 198.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 138.000 43.000 60.000 79.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 16.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 119.000 120.000 109.000 129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 250.000 190.000 164.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 368.000 310.000 289.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 609.000 652.000 547.000 547.000 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 94.000 156.000 163.000 128.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4
Soliditet 23.4 22.5 35.5 36.2 30.3
Resultatgrad 0.1 -1.6 2.5 5.7
Rentedekningsgrad 0.3 -4.3 -0.3 14.8 26.5
Gjeldsgrad 3.3 3.4 1.8 1.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 0.3 -0.2 10.8 20.2
Signatur
08.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex