Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarmconsult AS
Juridisk navn:  Alarmconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90571265
Storhøyen 12 Storhøyen 12 Fax:
5334 Hellesøy 5334 Hellesøy
Fylke: Kommune:
Hordaland Øygarden
Org.nr: 989173812
Aksjekapital: 235.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.79%
Resultat  
  
-13.82%
Egenkapital  
  
1.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 432.000 449.000 354.000 432.000 707.000
Resultat: 106.000 123.000 317.000 270.000 884.000
Egenkapital: 4.212.000 4.147.000 6.088.000 2.849.000 9.139.000
Regnskap for  Alarmconsult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 432.000 449.000 354.000 432.000 707.000
Driftskostnader -427.000 -415.000 -197.000 -542.000 -791.000
Driftsresultat 4.000 34.000 157.000 -110.000 -84.000
Finansinntekter 102.000 90.000 160.000 380.000 1.558.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -591.000
Finans 102.000 90.000 160.000 380.000 967.000
Resultat før skatt 106.000 123.000 317.000 270.000 884.000
Skattekostnad -73.000 -65.000 -77.000 -61.000 -113.000
Årsresultat 33.000 59.000 240.000 210.000 771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.658.000 1.726.000 1.979.000 2.713.000 2.918.000
Sum omløpsmidler 2.742.000 6.318.000 5.861.000 6.799.000 7.396.000
Sum eiendeler 4.400.000 8.044.000 7.840.000 9.512.000 10.314.000
Sum opptjent egenkapital 3.032.000 2.967.000 2.908.000 2.669.000 8.959.000
Sum egenkapital 4.212.000 4.147.000 6.088.000 2.849.000 9.139.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 51.000 47.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 137.000 3.846.000 1.705.000 6.663.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 4.400.000 8.044.000 7.840.000 9.512.000 10.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 432.000 449.000 354.000 432.000 707.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 432.000 449.000 354.000 432.000 707.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -204.000 -202.000 -164.000 -303.000 -442.000
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -165.000 15.000 -191.000 -349.000
Driftskostnader -427.000 -415.000 -197.000 -542.000 -791.000
Driftsresultat 4.000 34.000 157.000 -110.000 -84.000
Finansinntekter 102.000 90.000 160.000 380.000 1.558.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -591.000
Finans 102.000 90.000 160.000 380.000 967.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 33.000 59.000 240.000 210.000 771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 471.000 519.000 567.000 615.000 0
Sum varige driftsmidler 471.000 519.000 567.000 615.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.187.000 1.207.000 1.412.000 2.086.000 2.873.000
Sum anleggsmidler 1.658.000 1.726.000 1.979.000 2.713.000 2.918.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 131.000 41.000 224.000 347.000
Andre fordringer 9.000 130.000 121.000 129.000 1.110.000
Sum investeringer 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Kasse, bank 2.582.000 5.976.000 5.619.000 6.367.000 5.858.000
Sum omløpsmidler 2.742.000 6.318.000 5.861.000 6.799.000 7.396.000
Sum eiendeler 4.400.000 8.044.000 7.840.000 9.512.000 10.314.000
Sum opptjent egenkapital 3.032.000 2.967.000 2.908.000 2.669.000 8.959.000
Sum egenkapital 4.212.000 4.147.000 6.088.000 2.849.000 9.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.000 51.000 47.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.000 51.000 47.000 0 0
Leverandørgjeld 25.000 0 5.000 0 3.000
Betalbar skatt 30.000 22.000 19.000 27.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 68.000 15.000 47.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 67.000 3.755.000 1.666.000 89.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 3.846.000 1.705.000 6.663.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 4.400.000 8.044.000 7.840.000 9.512.000 10.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.605.000 2.472.000 4.156.000 136.000 6.221.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 3.4 1.0 6.3
Likviditetsgrad 2 2 1.6 3.4 1.1 6.3
Soliditet 95.7 51.6 77.7 30.0 88.6
Resultatgrad 0.9 7.6 44.4 -25.5 -11.9
Rentedekningsgrad 2.5
Gjeldsgrad 0 0.9 0.3 2.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.5 4 2.8 14.3
Signatur
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex