Alarm & Service AS
Juridisk navn:  Alarm & Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97499000
Roalinna 30 A Roalinna 30 A Fax:
2740 Roa 2740 Roa
Fylke: Kommune:
Oppland Lunner
Org.nr: 894866012
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/30/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Haugen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.36%
Resultat  
  
68.35%
Egenkapital  
  
-10.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.139.000 11.747.000 9.809.000 13.720.000 13.952.000
Resultat: 367.000 218.000 195.000 222.000 299.000
Egenkapital: 1.023.000 1.148.000 994.000 1.229.000 1.195.000
Regnskap for  Alarm & Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.139.000 11.747.000 9.809.000 13.720.000 13.952.000
Driftskostnader -13.737.000 -11.488.000 -9.604.000 -13.468.000 -13.613.000
Driftsresultat 403.000 258.000 205.000 252.000 338.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -36.000 -43.000 -11.000 -33.000 -40.000
Finans -35.000 -41.000 -10.000 -31.000 -40.000
Resultat før skatt 367.000 218.000 195.000 222.000 299.000
Skattekostnad -93.000 -63.000 -30.000 -88.000 -90.000
Årsresultat 274.000 155.000 165.000 134.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.163.000 1.553.000 2.097.000 640.000 1.210.000
Sum omløpsmidler 2.690.000 2.674.000 2.072.000 2.577.000 2.726.000
Sum eiendeler 3.853.000 4.227.000 4.169.000 3.217.000 3.936.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 997.000 843.000 1.078.000 1.044.000
Sum egenkapital 1.023.000 1.148.000 994.000 1.229.000 1.195.000
Sum langsiktig gjeld 857.000 1.010.000 1.224.000 0 593.000
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 2.068.000 1.951.000 1.988.000 2.148.000
Sum gjeld og egenkapital 3.853.000 4.226.000 4.169.000 3.217.000 3.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.132.000 11.747.000 9.808.000 13.671.000 13.815.000
Andre inntekter 7.000 0 1.000 49.000 136.000
Driftsinntekter 14.139.000 11.747.000 9.809.000 13.720.000 13.952.000
Varekostnad -4.372.000 -2.477.000 -2.024.000 -5.578.000 -5.369.000
Lønninger -5.990.000 -6.080.000 -4.774.000 -4.647.000 -5.042.000
Avskrivning -409.000 -448.000 -264.000 -272.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.966.000 -2.483.000 -2.542.000 -2.971.000 -2.945.000
Driftskostnader -13.737.000 -11.488.000 -9.604.000 -13.468.000 -13.613.000
Driftsresultat 403.000 258.000 205.000 252.000 338.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 0
Finanskostnader -36.000 -43.000 -11.000 -33.000 -40.000
Finans -35.000 -41.000 -10.000 -31.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 155.000 165.000 134.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000 12.000 16.000 20.000 23.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 955.000 1.341.000 1.862.000 545.000 976.000
Sum varige driftsmidler 963.000 1.353.000 1.877.000 565.000 999.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 219.000 75.000 211.000
Sum anleggsmidler 1.163.000 1.553.000 2.097.000 640.000 1.210.000
Varebeholdning 443.000 190.000 202.000 709.000 637.000
Kundefordringer 1.438.000 1.568.000 1.137.000 1.494.000 1.278.000
Andre fordringer 27.000 95.000 149.000 62.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 782.000 821.000 584.000 312.000 713.000
Sum omløpsmidler 2.690.000 2.674.000 2.072.000 2.577.000 2.726.000
Sum eiendeler 3.853.000 4.227.000 4.169.000 3.217.000 3.936.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 997.000 843.000 1.078.000 1.044.000
Sum egenkapital 1.023.000 1.148.000 994.000 1.229.000 1.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 31.000 30.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 857.000 1.010.000 1.224.000 0 593.000
Leverandørgjeld 456.000 335.000 246.000 791.000 1.137.000
Betalbar skatt 124.000 62.000 0 88.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 834.000 905.000 730.000 574.000 454.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 767.000 976.000 535.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 2.068.000 1.951.000 1.988.000 2.148.000
Sum gjeld og egenkapital 3.853.000 4.226.000 4.169.000 3.217.000 3.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 606.000 121.000 589.000 578.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1 1.0 1.0
Soliditet 26.6 27.2 23.8 38.2 30.4
Resultatgrad 2.9 2.2 2.1 1.8 2.4
Rentedekningsgrad 11.2 6 18.6 7.7 8.4
Gjeldsgrad 2.8 2.7 3.2 1.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 10.5 6.2 4.9 7.9 8.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex