Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarm & Salg As
Juridisk navn:  Alarm & Salg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Roalinna 30 Roalinna 30 Fax:
2740 Roa 2740 Roa
Fylke: Kommune:
Oppland Lunner
Org.nr: 916499310
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.56%
Resultat  
  
31.98%
Egenkapital  
  
-19.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.064.000 15.109.000 11.151.000 0
Resultat: 648.000 491.000 518.000 0
Egenkapital: 414.000 517.000 444.000 60.000
Regnskap for  Alarm & Salg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.064.000 15.109.000 11.151.000 0
Driftskostnader -17.399.000 -14.618.000 -10.634.000 0
Driftsresultat 665.000 491.000 517.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 0 0 0
Finans -17.000 0 0 0
Resultat før skatt 648.000 491.000 518.000 0
Skattekostnad -152.000 -118.000 -128.000 0
Årsresultat 497.000 373.000 390.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 916.000 176.000 49.000 0
Sum omløpsmidler 1.669.000 1.798.000 1.611.000 60.000
Sum eiendeler 2.585.000 1.974.000 1.660.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 463.000 390.000 0
Sum egenkapital 414.000 517.000 444.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 675.000 4.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 1.453.000 1.212.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.584.000 1.974.000 1.659.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.082.000 15.109.000 11.151.000 0
Andre inntekter -17.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.064.000 15.109.000 11.151.000 0
Varekostnad -14.313.000 -12.288.000 -9.353.000 0
Lønninger -4.000 -2.000 0 0
Avskrivning -166.000 -18.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.916.000 -2.310.000 -1.280.000 0
Driftskostnader -17.399.000 -14.618.000 -10.634.000 0
Driftsresultat 665.000 491.000 517.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 0 0 0
Finans -17.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 0 0
Årsresultat 497.000 373.000 390.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 70.000 78.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 816.000 68.000 49.000 0
Sum varige driftsmidler 886.000 146.000 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 916.000 176.000 49.000 0
Varebeholdning 971.000 679.000 517.000 0
Kundefordringer 588.000 602.000 807.000 0
Andre fordringer 110.000 24.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 493.000 266.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.669.000 1.798.000 1.611.000 60.000
Sum eiendeler 2.585.000 1.974.000 1.660.000 60.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 463.000 390.000 0
Sum egenkapital 414.000 517.000 444.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 4.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 675.000 4.000 3.000 0
Leverandørgjeld 1.255.000 1.323.000 1.088.000 0
Betalbar skatt 144.000 117.000 124.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 11.000 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.496.000 1.453.000 1.212.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.584.000 1.974.000 1.659.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 173.000 345.000 399.000 60.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.9 0.0
Soliditet 1 26.2 26.8 100.0
Resultatgrad 3.7 3.2 4.6
Rentedekningsgrad 39.1
Gjeldsgrad 5.2 2.8 2.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 25.7 24.9 31.2 0.0
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex