Alarm & Låseservice Rolf A. Hemer As
Juridisk navn:  Alarm & Låseservice Rolf A. Hemer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32202300
Hamborggata 21 Hamborggata 21 Fax:
3018 Drammen 3018 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 993823104
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 0 0 0 0
Egenkapital: 99.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Alarm & Låseservice Rolf A. Hemer As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 103.000 104.000 104.000 104.000 103.000
Sum eiendeler 106.000 107.000 107.000 107.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 99.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 104.000 104.000 104.000 103.000
Sum omløpsmidler 103.000 104.000 104.000 104.000 103.000
Sum eiendeler 106.000 107.000 107.000 107.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 99.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 106.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 96.000 97.000 97.000 97.000 96.000
Likviditetsgrad 1 14.7 14.9 14.9 14.9 14.7
Likviditetsgrad 2 14.7 14.9 14.9 14.9 14.8
Soliditet 93.4 93.5 93.5 93.5 93.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex