Alarm Systemer AS
Juridisk navn:  Alarm Systemer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35983888
Postboks 523 Kalstad Bråteveien 11 Fax: 35980759
3789 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 928498883
Aksjekapital: 375.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/18/1979
Foretakstype: AS
Tidligere navn: grøgaard systemer as
Utvikling:
Omsetning  
  
2.44%
Resultat  
  
280.72%
Egenkapital  
  
220.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.390.000 2.333.000 2.405.000 2.095.000 2.000.000
Resultat: 150.000 -83.000 121.000 104.000 88.000
Egenkapital: 218.000 68.000 151.000 30.000 -75.000
Regnskap for  Alarm Systemer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.390.000 2.333.000 2.405.000 2.095.000 2.000.000
Driftskostnader -2.212.000 -2.382.000 -2.255.000 -1.964.000 -1.876.000
Driftsresultat 178.000 -50.000 150.000 131.000 124.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -34.000 -29.000 -27.000 -37.000
Finans -28.000 -34.000 -28.000 -26.000 -36.000
Resultat før skatt 150.000 -83.000 121.000 104.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 -83.000 121.000 104.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 248.000 278.000 314.000 142.000 178.000
Sum omløpsmidler 461.000 362.000 714.000 653.000 253.000
Sum eiendeler 709.000 640.000 1.028.000 795.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -307.000 -224.000 -345.000 -450.000
Sum egenkapital 218.000 68.000 151.000 30.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 278.000 375.000 291.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 317.000 295.000 503.000 473.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 641.000 1.029.000 794.000 431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.388.000 2.332.000 2.403.000 2.094.000 1.996.000
Andre inntekter 2.000 1.000 2.000 1.000 4.000
Driftsinntekter 2.390.000 2.333.000 2.405.000 2.095.000 2.000.000
Varekostnad -494.000 -580.000 -596.000 -361.000 -369.000
Lønninger -1.197.000 -1.247.000 -1.116.000 -1.038.000 -965.000
Avskrivning -38.000 -36.000 -36.000 -36.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -483.000 -519.000 -507.000 -529.000 -501.000
Driftskostnader -2.212.000 -2.382.000 -2.255.000 -1.964.000 -1.876.000
Driftsresultat 178.000 -50.000 150.000 131.000 124.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -34.000 -29.000 -27.000 -37.000
Finans -28.000 -34.000 -28.000 -26.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 -83.000 121.000 104.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 248.000 278.000 314.000 142.000 178.000
Sum varige driftsmidler 248.000 278.000 314.000 142.000 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 248.000 278.000 314.000 142.000 178.000
Varebeholdning 363.000 227.000 235.000 215.000 168.000
Kundefordringer 242.000 151.000 233.000 178.000 65.000
Andre fordringer 34.000 22.000 119.000 36.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 128.000 224.000 0
Sum omløpsmidler 461.000 362.000 714.000 653.000 253.000
Sum eiendeler 709.000 640.000 1.028.000 795.000 431.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -307.000 -224.000 -345.000 -450.000
Sum egenkapital 218.000 68.000 151.000 30.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 199.000 128.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 173.000 278.000 375.000 291.000 51.000
Leverandørgjeld 62.000 69.000 51.000 71.000 51.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 106.000 151.000 166.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 120.000 101.000 108.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 317.000 295.000 503.000 473.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 641.000 1.029.000 794.000 431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 67.000 211.000 180.000 -202.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1 1.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 1 1.0 0.2
Soliditet 30.8 10.6 14.7 3.8 -17.4
Resultatgrad 7.4 -2.1 6.2 6.3 6.2
Rentedekningsgrad 6.1 -1.5 5.2 4.9 3.4
Gjeldsgrad 2.2 8.4 5.8 25.5 -6.7
Total kapitalrentabilitet 25.3 -7.8 14.7 16.6 29.0
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex