Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarm System AS
Juridisk navn:  Alarm System AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61184000
C/O Bjørgunn Neråsen Øverrovegen 463 Øverroveien Fax:
2838 Snertingdal 2838 Snertingdal
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 846300902
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.18%
Resultat  
  
-42.63%
Egenkapital  
  
8.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 348.000 453.000 200.000 199.000 229.000
Resultat: 109.000 190.000 17.000 74.000 63.000
Egenkapital: 1.129.000 1.043.000 853.000 843.000 788.000
Regnskap for  Alarm System AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 348.000 453.000 200.000 199.000 229.000
Driftskostnader -239.000 -262.000 -183.000 -150.000 -162.000
Driftsresultat 109.000 190.000 17.000 49.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 27.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 26.000 -3.000
Resultat før skatt 109.000 190.000 17.000 74.000 63.000
Skattekostnad -23.000 0 -7.000 -19.000 -14.000
Årsresultat 86.000 190.000 10.000 55.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 723.000 816.000 828.000 910.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 446.000 235.000 40.000 10.000 9.000
Sum eiendeler 1.169.000 1.051.000 868.000 920.000 1.049.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 -7.000 -197.000 -207.000 -262.000
Sum egenkapital 1.129.000 1.043.000 853.000 843.000 788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 8.000 15.000 77.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 1.168.000 1.051.000 868.000 920.000 1.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 348.000 453.000 200.000 199.000 229.000
Driftsinntekter 348.000 453.000 200.000 199.000 229.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -126.000 -9.000 -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.000 -136.000 -174.000 -143.000 -160.000
Driftskostnader -239.000 -262.000 -183.000 -150.000 -162.000
Driftsresultat 109.000 190.000 17.000 49.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 27.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 26.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 86.000 190.000 10.000 55.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 636.000 636.000 636.000 636.000 636.000
Maskiner anlegg 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 5.000 7.000
Sum varige driftsmidler 648.000 656.000 669.000 678.000 643.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 160.000 160.000 231.000 397.000
Sum anleggsmidler 723.000 816.000 828.000 910.000 1.040.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 244.000 235.000 40.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 446.000 235.000 40.000 10.000 9.000
Sum eiendeler 1.169.000 1.051.000 868.000 920.000 1.049.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 -7.000 -197.000 -207.000 -262.000
Sum egenkapital 1.129.000 1.043.000 853.000 843.000 788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 0 0 12.000
Betalbar skatt 23.000 0 7.000 19.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 57.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 8.000 15.000 77.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 1.168.000 1.051.000 868.000 920.000 1.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 227.000 25.000 -67.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 11.4 29.4 2.7 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 11.4 29.4 2.7 0.2 0.1
Soliditet 96.7 99.2 98.3 91.6 75.1
Resultatgrad 31.3 41.9 8.5 24.6 29.3
Rentedekningsgrad 76.0 22.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.3 18.1 2 8.3 6.4
Signatur
09.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
KJELL ARNULF NERÅSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex