Alarm Og Sikring AS
Juridisk navn:  Alarm Og Sikring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332154
Postboks 102 Vognvegen 94 Fax:
2301 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 986191275
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.62%
Resultat  
  
1.8%
Egenkapital  
  
-74.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.605.000 2.490.000 2.369.000 2.113.000 2.442.000
Resultat: 736.000 723.000 830.000 648.000 841.000
Egenkapital: 185.000 719.000 170.000 646.000 172.000
Regnskap for  Alarm Og Sikring AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.605.000 2.490.000 2.369.000 2.113.000 2.442.000
Driftskostnader -1.871.000 -1.770.000 -1.543.000 -1.474.000 -1.610.000
Driftsresultat 734.000 719.000 826.000 639.000 831.000
Finansinntekter 3.000 5.000 4.000 12.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 5.000 3.000 10.000 9.000
Resultat før skatt 736.000 723.000 830.000 648.000 841.000
Skattekostnad -169.000 -175.000 -206.000 -174.000 -212.000
Årsresultat 566.000 549.000 624.000 474.000 629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 427.000 233.000 271.000 309.000 347.000
Sum omløpsmidler 1.488.000 1.030.000 1.530.000 848.000 1.435.000
Sum eiendeler 1.915.000 1.263.000 1.801.000 1.157.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 619.000 70.000 546.000 72.000
Sum egenkapital 185.000 719.000 170.000 646.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 29.000 31.000 33.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 515.000 1.600.000 477.000 1.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.263.000 1.801.000 1.156.000 1.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.562.000 2.490.000 2.369.000 2.113.000 2.272.000
Andre inntekter 43.000 0 0 0 170.000
Driftsinntekter 2.605.000 2.490.000 2.369.000 2.113.000 2.442.000
Varekostnad -763.000 -742.000 -555.000 -322.000 -585.000
Lønninger -745.000 -717.000 -701.000 -689.000 -667.000
Avskrivning -79.000 -38.000 -38.000 -38.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -273.000 -249.000 -425.000 -323.000
Driftskostnader -1.871.000 -1.770.000 -1.543.000 -1.474.000 -1.610.000
Driftsresultat 734.000 719.000 826.000 639.000 831.000
Finansinntekter 3.000 5.000 4.000 12.000 12.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 5.000 3.000 10.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -1.100.000 0 -1.100.000
Årsresultat 566.000 549.000 624.000 474.000 629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 233.000 271.000 0 0
Driftsløsøre 427.000 0 0 309.000 347.000
Sum varige driftsmidler 427.000 233.000 271.000 309.000 347.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 427.000 233.000 271.000 309.000 347.000
Varebeholdning 22.000 49.000 48.000 172.000 76.000
Kundefordringer 758.000 327.000 351.000 387.000 390.000
Andre fordringer 45.000 4.000 4.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 664.000 650.000 1.127.000 285.000 965.000
Sum omløpsmidler 1.488.000 1.030.000 1.530.000 848.000 1.435.000
Sum eiendeler 1.915.000 1.263.000 1.801.000 1.157.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 619.000 70.000 546.000 72.000
Sum egenkapital 185.000 719.000 170.000 646.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 29.000 31.000 33.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.000 29.000 31.000 33.000 35.000
Leverandørgjeld 58.000 59.000 93.000 51.000 33.000
Betalbar skatt 161.000 177.000 208.000 175.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 234.000 166.000 115.000 151.000 194.000
Utbytte -1.100.000 0 -1.100.000 0 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 114.000 84.000 100.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.692.000 515.000 1.600.000 477.000 1.576.000
Sum gjeld og egenkapital 1.915.000 1.263.000 1.801.000 1.156.000 1.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 515.000 -70.000 371.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2 1 1.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.9 0.9 1.5 0.9
Soliditet 9.7 56.9 9.4 55.9 9.6
Resultatgrad 28.2 28.9 34.9 30.2 34.0
Rentedekningsgrad 7 8 325.5 281.0
Gjeldsgrad 9.4 0.8 9.6 0.8 9.4
Total kapitalrentabilitet 38.5 57.3 46.1 56.3 47.3
Signatur
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex