Alarm Og Installasjon AS
Juridisk navn:  Alarm Og Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41584269
Sundsøya 2 Sundsøya 2 Fax: 74155756
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Inderøy
Org.nr: 988270849
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.94%
Resultat  
  
23.84%
Egenkapital  
  
8.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.677.000 10.272.000 10.758.000 11.268.000 9.518.000
Resultat: 374.000 302.000 234.000 787.000 654.000
Egenkapital: 3.456.000 3.171.000 2.944.000 2.779.000 2.225.000
Regnskap for  Alarm Og Installasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.677.000 10.272.000 10.758.000 11.268.000 9.518.000
Driftskostnader -10.351.000 -10.036.000 -10.541.000 -10.508.000 -8.839.000
Driftsresultat 327.000 236.000 218.000 759.000 678.000
Finansinntekter 71.000 67.000 21.000 46.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -1.000 -4.000 -18.000 -38.000
Finans 47.000 66.000 17.000 28.000 -25.000
Resultat før skatt 374.000 302.000 234.000 787.000 654.000
Skattekostnad -88.000 -75.000 -69.000 -233.000 -188.000
Årsresultat 285.000 227.000 165.000 554.000 465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 634.000 617.000 747.000 723.000 976.000
Sum omløpsmidler 5.026.000 4.081.000 4.839.000 4.190.000 3.179.000
Sum eiendeler 5.660.000 4.698.000 5.586.000 4.913.000 4.155.000
Sum opptjent egenkapital 3.356.000 3.071.000 2.844.000 2.679.000 2.125.000
Sum egenkapital 3.456.000 3.171.000 2.944.000 2.779.000 2.225.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 41.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 2.204.000 1.527.000 2.643.000 2.093.000 1.641.000
Sum gjeld og egenkapital 5.660.000 4.698.000 5.587.000 4.913.000 4.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.677.000 10.272.000 10.758.000 11.268.000 9.515.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 10.677.000 10.272.000 10.758.000 11.268.000 9.518.000
Varekostnad -4.339.000 -3.823.000 -4.827.000 -4.485.000 -3.854.000
Lønninger -4.418.000 -4.699.000 -4.298.000 -4.207.000 -3.486.000
Avskrivning -281.000 -280.000 -310.000 -299.000 -299.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.313.000 -1.234.000 -1.106.000 -1.517.000 -1.200.000
Driftskostnader -10.351.000 -10.036.000 -10.541.000 -10.508.000 -8.839.000
Driftsresultat 327.000 236.000 218.000 759.000 678.000
Finansinntekter 71.000 67.000 21.000 46.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -1.000 -4.000 -18.000 -38.000
Finans 47.000 66.000 17.000 28.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 285.000 227.000 165.000 554.000 465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 60.000 64.000 78.000 22.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 580.000 557.000 683.000 645.000 945.000
Sum varige driftsmidler 580.000 557.000 683.000 645.000 945.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum anleggsmidler 634.000 617.000 747.000 723.000 976.000
Varebeholdning 2.531.000 2.155.000 1.847.000 1.709.000 1.275.000
Kundefordringer 1.733.000 1.443.000 2.075.000 1.286.000 1.704.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 761.000 483.000 918.000 1.195.000 199.000
Sum omløpsmidler 5.026.000 4.081.000 4.839.000 4.190.000 3.179.000
Sum eiendeler 5.660.000 4.698.000 5.586.000 4.913.000 4.155.000
Sum opptjent egenkapital 3.356.000 3.071.000 2.844.000 2.679.000 2.125.000
Sum egenkapital 3.456.000 3.171.000 2.944.000 2.779.000 2.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 41.000 290.000
Leverandørgjeld 299.000 169.000 1.166.000 530.000 338.000
Betalbar skatt 82.000 71.000 55.000 289.000 238.000
Skyldig offentlige avgifter 545.000 460.000 657.000 695.000 564.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.278.000 827.000 764.000 580.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 2.204.000 1.527.000 2.643.000 2.093.000 1.641.000
Sum gjeld og egenkapital 5.660.000 4.698.000 5.587.000 4.913.000 4.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.822.000 2.554.000 2.196.000 2.097.000 1.538.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.7 1.8 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.1 1.2 1.2
Soliditet 61.1 67.5 52.7 56.6 53.5
Resultatgrad 3.1 2.3 2 6.7 7.1
Rentedekningsgrad 13.6 2 54.5 44.7 18.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.9 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 7 6.4 4.3 16.4 16.6
Signatur
29.08.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex