Alarm24 As
Juridisk navn:  Alarm24 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76114590
Postboks 243 Torgveien 2 Fax:
8469 Bø I Vesterålen 8470 Bø I Vesterålen
Fylke: Kommune:
Nordland Bø (Nordland)
Org.nr: 914154685
Aksjekapital: 1.976.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 9/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jim Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
15.41%
Resultat  
  
-415.62%
Egenkapital  
  
154.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.571.000 4.827.000 4.568.000 3.798.000 710.000
Resultat: -202.000 64.000 131.000 -535.000 -428.000
Egenkapital: 1.375.000 540.000 499.000 16.000 426.000
Regnskap for  Alarm24 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.571.000 4.827.000 4.568.000 3.798.000 710.000
Driftskostnader -5.764.000 -4.742.000 -4.430.000 -4.303.000 -1.135.000
Driftsresultat -194.000 85.000 138.000 -505.000 -426.000
Finansinntekter 11.000 13.000 12.000 3.000 0
Finanskostnader -18.000 -34.000 -19.000 -33.000 -2.000
Finans -7.000 -21.000 -7.000 -30.000 -2.000
Resultat før skatt -202.000 64.000 131.000 -535.000 -428.000
Skattekostnad 37.000 -23.000 -48.000 125.000 115.000
Årsresultat -165.000 41.000 83.000 -410.000 -312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.414.000 1.324.000 850.000 590.000 508.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.175.000 1.326.000 1.030.000 473.000
Sum eiendeler 3.514.000 2.499.000 2.176.000 1.620.000 981.000
Sum opptjent egenkapital -763.000 -598.000 -639.000 -722.000 -312.000
Sum egenkapital 1.375.000 540.000 499.000 16.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 503.000 500.000 515.000 209.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.459.000 1.161.000 1.395.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 3.514.000 2.499.000 2.175.000 1.620.000 981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.571.000 4.827.000 4.568.000 3.798.000 710.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.571.000 4.827.000 4.568.000 3.798.000 710.000
Varekostnad -203.000 -32.000 -75.000 -146.000 -23.000
Lønninger -3.855.000 -3.662.000 -3.195.000 -3.008.000 -905.000
Avskrivning -283.000 -106.000 -98.000 -88.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.423.000 -942.000 -1.062.000 -1.061.000 -179.000
Driftskostnader -5.764.000 -4.742.000 -4.430.000 -4.303.000 -1.135.000
Driftsresultat -194.000 85.000 138.000 -505.000 -426.000
Finansinntekter 11.000 13.000 12.000 3.000 0
Finanskostnader -18.000 -34.000 -19.000 -33.000 -2.000
Finans -7.000 -21.000 -7.000 -30.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -165.000 41.000 83.000 -410.000 -312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 206.000 170.000 192.000 241.000 115.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.208.000 1.155.000 658.000 349.000 392.000
Sum varige driftsmidler 2.208.000 1.155.000 658.000 349.000 392.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.414.000 1.324.000 850.000 590.000 508.000
Varebeholdning 129.000 135.000 0 0 0
Kundefordringer 426.000 596.000 504.000 756.000 23.000
Andre fordringer 155.000 43.000 39.000 36.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 401.000 784.000 238.000 390.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.175.000 1.326.000 1.030.000 473.000
Sum eiendeler 3.514.000 2.499.000 2.176.000 1.620.000 981.000
Sum opptjent egenkapital -763.000 -598.000 -639.000 -722.000 -312.000
Sum egenkapital 1.375.000 540.000 499.000 16.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 503.000 500.000 515.000 209.000 101.000
Leverandørgjeld 920.000 99.000 34.000 115.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 249.000 427.000 333.000 295.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 932.000 794.000 985.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.459.000 1.161.000 1.395.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 3.514.000 2.499.000 2.175.000 1.620.000 981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -536.000 -284.000 165.000 -365.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.1 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1.1 0.8 1.1
Soliditet 39.1 21.6 22.9 1.0 43.4
Resultatgrad -3.5 1.8 3 -13.3 -60.0
Rentedekningsgrad -10.8 2.5 7.3 -15.2 -213.0
Gjeldsgrad 1.6 3.6 3.4 100.3 1.3
Total kapitalrentabilitet -5.2 3.9 6.9 -31.0 -43.4
Signatur
29.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex