Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alarm-Systemer DA
Juridisk navn:  Alarm-Systemer DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90666480
Lohneveien 160 Lohneveien 160 Fax:
4642 Søgne 4642 Søgne
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Søgne
Org.nr: 989105647
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: DA
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Merkantil Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.96%
Resultat  
  
103.11%
Egenkapital  
  
71.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 7.051.000 5.303.000
Resultat: 2.482.000 1.222.000
Egenkapital: 4.987.000 2.908.000
Regnskap for  Alarm-Systemer DA
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 7.051.000 5.303.000
Driftskostnader -4.594.000 -4.089.000
Driftsresultat 2.456.000 1.214.000
Finansinntekter 30.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans 27.000 7.000
Resultat før skatt 2.482.000 1.222.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.482.000 1.222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 454.000 355.000
Sum omløpsmidler 5.264.000 2.983.000
Sum eiendeler 5.718.000 3.338.000
Sum opptjent egenkapital 4.987.000 2.908.000
Sum egenkapital 4.987.000 2.908.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 731.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 5.718.000 3.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.051.000 5.197.000
Andre inntekter 0 105.000
Driftsinntekter 7.051.000 5.303.000
Varekostnad -1.847.000 -1.600.000
Lønninger -2.370.000 -2.176.000
Avskrivning -125.000 -106.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -207.000
Driftskostnader -4.594.000 -4.089.000
Driftsresultat 2.456.000 1.214.000
Finansinntekter 30.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans 27.000 7.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.482.000 1.222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 110.000 113.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 344.000 242.000
Sum varige driftsmidler 454.000 355.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 454.000 355.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.913.000 866.000
Andre fordringer 18.000 14.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.333.000 2.103.000
Sum omløpsmidler 5.264.000 2.983.000
Sum eiendeler 5.718.000 3.338.000
Sum opptjent egenkapital 4.987.000 2.908.000
Sum egenkapital 4.987.000 2.908.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 282.000 161.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 381.000 217.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 5.718.000 3.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.533.000 2.553.000
Likviditetsgrad 1 7.2 6.9
Likviditetsgrad 2 7.2 6.9
Soliditet 87.2 87.1
Resultatgrad 34.8 22.9
Rentedekningsgrad 818.7 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 43.5 36.6
Signatur
07.06.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex