Aktivitetshuset AS
Juridisk navn:  Aktivitetshuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arne Garborgs vei Ruhagen II Arne Garborgs vei Ruhagen II Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 985896437
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 7/23/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-61.11%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 284.000 370.000
Resultat: 14.000 36.000 -65.000 77.000 159.000
Egenkapital: 1.071.000 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000
Regnskap for  Aktivitetshuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 284.000 370.000
Driftskostnader -135.000 -119.000 -215.000 -134.000 -143.000
Driftsresultat 105.000 121.000 25.000 150.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -86.000 -89.000 -74.000 -68.000
Finans -91.000 -86.000 -89.000 -74.000 -68.000
Resultat før skatt 14.000 36.000 -65.000 77.000 159.000
Skattekostnad -3.000 2.000 25.000 -9.000 -24.000
Årsresultat 11.000 37.000 -40.000 68.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.095.000 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000
Sum omløpsmidler 22.000 59.000 44.000 166.000 65.000
Sum eiendeler 3.117.000 3.177.000 3.252.000 3.464.000 3.453.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 685.000 648.000 688.000 1.085.000
Sum egenkapital 1.071.000 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 2.113.000 2.225.000 2.354.000 1.612.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 5.000 47.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000 3.177.000 3.253.000 3.464.000 3.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 370.000
Andre inntekter 240.000 240.000 240.000 284.000 0
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 284.000 370.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -93.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -29.000 -125.000 -44.000 -53.000
Driftskostnader -135.000 -119.000 -215.000 -134.000 -143.000
Driftsresultat 105.000 121.000 25.000 150.000 227.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -86.000 -89.000 -74.000 -68.000
Finans -91.000 -86.000 -89.000 -74.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Årsresultat 11.000 37.000 -40.000 68.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.028.000 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.095.000 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.095.000 3.118.000 3.208.000 3.298.000 3.388.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 14.000 15.000 8.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 45.000 29.000 158.000 45.000
Sum omløpsmidler 22.000 59.000 44.000 166.000 65.000
Sum eiendeler 3.117.000 3.177.000 3.252.000 3.464.000 3.453.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 685.000 648.000 688.000 1.085.000
Sum egenkapital 1.071.000 1.060.000 1.023.000 1.063.000 1.835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 219.000 216.000 218.000 243.000 234.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.041.000 2.113.000 2.225.000 2.354.000 1.612.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 4.000 4.000 47.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 5.000 47.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 3.117.000 3.177.000 3.253.000 3.464.000 3.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 55.000 39.000 119.000 58.000
Likviditetsgrad 1 4.4 14.8 8.8 3.5 9.3
Likviditetsgrad 2 4.4 14.8 8.8 3.5 9.3
Soliditet 34.4 33.4 31.4 30.7 53.1
Resultatgrad 43.8 50.4 10.4 52.8 61.4
Rentedekningsgrad 1.2 1.4 0.3 2 3.3
Gjeldsgrad 1.9 2 2.2 2.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 3.8 0.8 4.3 6.6
Signatur
18.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex