Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aktiv Trening As
Juridisk navn:  Aktiv Trening As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70305190
Bondestokksund 11 Bondestokksund 11 Fax: 70012959
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 987397519
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 10/4/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vital helse nordvest as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
22%
Resultat  
  
25.75%
Egenkapital  
  
-95.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.658.000 15.294.000 12.994.000 18.271.000 14.666.000
Resultat: -989.000 -1.332.000 -46.000 927.000 1.339.000
Egenkapital: -1.917.000 -983.000 222.000 433.000 -92.000
Regnskap for  Aktiv Trening As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.658.000 15.294.000 12.994.000 18.271.000 14.666.000
Driftskostnader -17.367.000 -15.229.000 -10.270.000 -16.396.000 -13.209.000
Driftsresultat 1.291.000 64.000 2.724.000 1.875.000 1.456.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.281.000 -1.397.000 -2.771.000 -948.000 -119.000
Finans -2.281.000 -1.396.000 -2.770.000 -947.000 -118.000
Resultat før skatt -989.000 -1.332.000 -46.000 927.000 1.339.000
Skattekostnad 56.000 127.000 -166.000 -403.000 -208.000
Årsresultat -933.000 -1.205.000 -211.000 525.000 1.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.465.000 6.426.000 7.978.000 7.007.000 4.729.000
Sum omløpsmidler 1.986.000 634.000 1.052.000 1.248.000 3.763.000
Sum eiendeler 6.451.000 7.060.000 9.030.000 8.255.000 8.492.000
Sum opptjent egenkapital -2.017.000 -1.083.000 122.000 333.000 -192.000
Sum egenkapital -1.917.000 -983.000 222.000 433.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 4.622.000 5.777.000 7.098.000 4.714.000 5.500.000
Sum kortsiktig gjeld 3.746.000 2.266.000 1.711.000 3.107.000 3.084.000
Sum gjeld og egenkapital 6.451.000 7.060.000 9.031.000 8.254.000 8.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.542.000 15.216.000 12.706.000 17.965.000 14.491.000
Andre inntekter 115.000 78.000 289.000 306.000 175.000
Driftsinntekter 18.658.000 15.294.000 12.994.000 18.271.000 14.666.000
Varekostnad -42.000 -78.000 -47.000 -187.000 -190.000
Lønninger -5.916.000 -5.600.000 -4.660.000 -6.035.000 -5.090.000
Avskrivning -1.996.000 -1.766.000 -1.472.000 -1.172.000 -392.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.413.000 -7.785.000 -4.091.000 -9.002.000 -7.537.000
Driftskostnader -17.367.000 -15.229.000 -10.270.000 -16.396.000 -13.209.000
Driftsresultat 1.291.000 64.000 2.724.000 1.875.000 1.456.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.281.000 -1.397.000 -2.771.000 -948.000 -119.000
Finans -2.281.000 -1.396.000 -2.770.000 -947.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -933.000 -1.205.000 -211.000 525.000 1.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 489.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.952.000 5.568.000 5.777.000 5.116.000 4.119.000
Sum varige driftsmidler 3.952.000 5.568.000 5.777.000 5.116.000 4.119.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 857.000 2.201.000 1.891.000 611.000
Sum anleggsmidler 4.465.000 6.426.000 7.978.000 7.007.000 4.729.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 282.000 362.000 487.000 346.000 308.000
Andre fordringer 369.000 51.000 93.000 253.000 478.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.335.000 221.000 472.000 648.000 2.977.000
Sum omløpsmidler 1.986.000 634.000 1.052.000 1.248.000 3.763.000
Sum eiendeler 6.451.000 7.060.000 9.030.000 8.255.000 8.492.000
Sum opptjent egenkapital -2.017.000 -1.083.000 122.000 333.000 -192.000
Sum egenkapital -1.917.000 -983.000 222.000 433.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 166.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.622.000 5.777.000 7.098.000 4.714.000 5.500.000
Leverandørgjeld 729.000 1.101.000 765.000 536.000 1.785.000
Betalbar skatt 0 38.000 0 403.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 361.000 358.000 301.000 374.000 357.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.656.000 769.000 644.000 1.794.000 734.000
Sum kortsiktig gjeld 3.746.000 2.266.000 1.711.000 3.107.000 3.084.000
Sum gjeld og egenkapital 6.451.000 7.060.000 9.031.000 8.254.000 8.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.760.000 -1.632.000 -659.000 -1.859.000 679.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.6 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.3
Soliditet -29.7 -13.9 2.5 5.2 -1.1
Resultatgrad 6.9 0.4 2 10.3 9.9
Rentedekningsgrad 0.6 0 1 2.0 12.2
Gjeldsgrad -4.4 -8.2 39.7 18.1 -93.3
Total kapitalrentabilitet 2 0.9 30.2 22.7 17.2
Signatur
01.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex