Akademiet Kristiansand As
Juridisk navn:  Akademiet Kristiansand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38000000
Stadionveien 21 Stadionveien 21 Fax: 38000041
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 980412024
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.25%
Resultat  
  
-45.72%
Egenkapital  
  
-133.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.704.000 15.338.000 12.597.000 15.288.000 13.796.000
Resultat: -2.942.000 -2.019.000 -629.000 -362.000 0
Egenkapital: -5.138.000 -2.196.000 -204.000 425.000 787.000
Regnskap for  Akademiet Kristiansand As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.704.000 15.338.000 12.597.000 15.288.000 13.796.000
Driftskostnader -11.546.000 -17.335.000 -13.225.000 -15.645.000 -13.797.000
Driftsresultat -2.842.000 -1.997.000 -629.000 -357.000 -1.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000
Finanskostnader -105.000 -28.000 -4.000 -10.000 -1.000
Finans -100.000 -23.000 1.000 -5.000 1.000
Resultat før skatt -2.942.000 -2.019.000 -629.000 -362.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.942.000 -2.019.000 -629.000 -362.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 568.000 956.000 803.000 1.361.000 932.000
Sum omløpsmidler 1.722.000 2.929.000 951.000 1.578.000 1.948.000
Sum eiendeler 2.290.000 3.885.000 1.754.000 2.939.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital -5.268.000 -2.326.000 -304.000 325.000 687.000
Sum egenkapital -5.138.000 -2.196.000 -204.000 425.000 787.000
Sum langsiktig gjeld 4.622.000 1.465.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.807.000 4.616.000 1.958.000 2.514.000 2.093.000
Sum gjeld og egenkapital 2.291.000 3.885.000 1.754.000 2.939.000 2.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 793.000 11.114.000 13.488.000 12.074.000
Andre inntekter 8.501.000 14.546.000 1.482.000 1.800.000 1.723.000
Driftsinntekter 8.704.000 15.338.000 12.597.000 15.288.000 13.796.000
Varekostnad -393.000 -701.000 -532.000 -978.000 0
Lønninger -6.325.000 -9.166.000 -8.115.000 -9.698.000 -8.430.000
Avskrivning -614.000 -799.000 -668.000 -706.000 -527.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.214.000 -6.669.000 -3.910.000 -4.263.000 -4.840.000
Driftskostnader -11.546.000 -17.335.000 -13.225.000 -15.645.000 -13.797.000
Driftsresultat -2.842.000 -1.997.000 -629.000 -357.000 -1.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000
Finanskostnader -105.000 -28.000 -4.000 -10.000 -1.000
Finans -100.000 -23.000 1.000 -5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.942.000 -2.019.000 -629.000 -362.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 568.000 956.000 803.000 1.361.000 932.000
Sum varige driftsmidler 568.000 956.000 803.000 1.361.000 932.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 568.000 956.000 803.000 1.361.000 932.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 89.000 134.000 193.000 289.000
Andre fordringer 565.000 1.533.000 172.000 526.000 234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.058.000 1.307.000 550.000 779.000 1.425.000
Sum omløpsmidler 1.722.000 2.929.000 951.000 1.578.000 1.948.000
Sum eiendeler 2.290.000 3.885.000 1.754.000 2.939.000 2.880.000
Sum opptjent egenkapital -5.268.000 -2.326.000 -304.000 325.000 687.000
Sum egenkapital -5.138.000 -2.196.000 -204.000 425.000 787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.404.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.622.000 1.465.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.806.000 2.088.000 895.000 959.000 336.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 327.000 350.000 307.000 512.000 604.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 674.000 774.000 756.000 1.043.000 1.111.000
Sum kortsiktig gjeld 2.807.000 4.616.000 1.958.000 2.514.000 2.093.000
Sum gjeld og egenkapital 2.291.000 3.885.000 1.754.000 2.939.000 2.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.085.000 -1.687.000 -1.007.000 -936.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.5 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.6 1.0
Soliditet -224.3 -56.5 -11.6 14.5 27.3
Resultatgrad -32.7 - -2.3 0.0
Rentedekningsgrad -27.1 -71.3 -157.3 -35.7 1.0
Gjeldsgrad -1.4 -2.8 -9.6 5.9 2.7
Total kapitalrentabilitet -123.8 -51.3 -35.6 0.0
Signatur
03.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex