Aglo Opplæringssenter
Juridisk navn:  Aglo Opplæringssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74834355
Fløanvegen 89 Fløanvegen 89 Fax: 74834350
7510 Skatval 7510 Skatval
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 970133194
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 134
Etableringsdato: 11/6/1925
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: rusfri kristenfolkets edruskapsråd
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.46%
Resultat  
  
-116.24%
Egenkapital  
  
-22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.355.000 46.028.000 52.433.000 44.992.000 34.253.000
Resultat: -4.394.000 -2.032.000 9.159.000 406.000 -1.934.000
Egenkapital: 15.075.000 19.469.000 21.501.000 12.341.000 11.935.000
Regnskap for  Aglo Opplæringssenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.355.000 46.028.000 52.433.000 44.992.000 34.253.000
Driftskostnader -49.392.000 -47.853.000 -42.932.000 -44.121.000 -35.857.000
Driftsresultat -4.037.000 -1.824.000 9.501.000 871.000 -1.603.000
Finansinntekter 332.000 251.000 144.000 125.000 237.000
Finanskostnader -688.000 -458.000 -486.000 -589.000 -568.000
Finans -356.000 -207.000 -342.000 -464.000 -331.000
Resultat før skatt -4.394.000 -2.032.000 9.159.000 406.000 -1.934.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.394.000 -2.032.000 9.159.000 406.000 -1.934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.839.000 47.428.000 37.788.000 40.950.000 39.056.000
Sum omløpsmidler 11.402.000 15.197.000 17.645.000 10.204.000 7.895.000
Sum eiendeler 68.241.000 62.625.000 55.433.000 51.154.000 46.951.000
Sum opptjent egenkapital 15.075.000 19.469.000 21.501.000 12.341.000 11.935.000
Sum egenkapital 15.075.000 19.469.000 21.501.000 12.341.000 11.935.000
Sum langsiktig gjeld 41.972.000 33.629.000 26.204.000 31.292.000 27.635.000
Sum kortsiktig gjeld 11.195.000 9.527.000 7.729.000 7.521.000 7.381.000
Sum gjeld og egenkapital 68.242.000 62.625.000 55.434.000 51.154.000 46.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.322.000 42.601.000 21.929.000 27.902.000 30.610.000
Andre inntekter 3.033.000 3.427.000 30.504.000 17.090.000 3.643.000
Driftsinntekter 45.355.000 46.028.000 52.433.000 44.992.000 34.253.000
Varekostnad -1.342.000 -1.520.000 -1.103.000 -1.225.000 -1.097.000
Lønninger -40.813.000 -39.310.000 -35.095.000 -36.205.000 -28.325.000
Avskrivning -2.035.000 -1.495.000 -1.670.000 -1.503.000 -1.477.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.202.000 -5.528.000 -5.064.000 -5.188.000 -4.958.000
Driftskostnader -49.392.000 -47.853.000 -42.932.000 -44.121.000 -35.857.000
Driftsresultat -4.037.000 -1.824.000 9.501.000 871.000 -1.603.000
Finansinntekter 332.000 251.000 144.000 125.000 237.000
Finanskostnader -688.000 -458.000 -486.000 -589.000 -568.000
Finans -356.000 -207.000 -342.000 -464.000 -331.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.394.000 -2.032.000 9.159.000 406.000 -1.934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 29.051.000 30.290.000 32.377.000 34.857.000 32.256.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.177.000 1.341.000 165.000 334.000 503.000
Sum varige driftsmidler 30.228.000 31.631.000 32.542.000 35.191.000 32.758.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.612.000 15.798.000 5.246.000 5.759.000 6.298.000
Sum anleggsmidler 56.839.000 47.428.000 37.788.000 40.950.000 39.056.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.877.000 5.962.000 123.000 719.000 2.614.000
Andre fordringer 1.960.000 2.386.000 2.332.000 1.719.000 1.394.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.566.000 6.849.000 15.190.000 7.766.000 3.886.000
Sum omløpsmidler 11.402.000 15.197.000 17.645.000 10.204.000 7.895.000
Sum eiendeler 68.241.000 62.625.000 55.433.000 51.154.000 46.951.000
Sum opptjent egenkapital 15.075.000 19.469.000 21.501.000 12.341.000 11.935.000
Sum egenkapital 15.075.000 19.469.000 21.501.000 12.341.000 11.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.283.000 8.761.000 7.506.000 5.435.000 3.470.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.972.000 33.629.000 26.204.000 31.292.000 27.635.000
Leverandørgjeld 4.242.000 2.782.000 1.636.000 1.302.000 2.194.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.045.000 2.761.000 2.257.000 2.331.000 2.043.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.907.000 3.984.000 3.836.000 3.889.000 3.144.000
Sum kortsiktig gjeld 11.195.000 9.527.000 7.729.000 7.521.000 7.381.000
Sum gjeld og egenkapital 68.242.000 62.625.000 55.434.000 51.154.000 46.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 5.670.000 9.916.000 2.683.000 514.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 2.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.6 2.3 1.4 1.1
Soliditet 22.1 31.1 38.8 24.1 25.4
Resultatgrad -8.9 18.1 1.9 -4.7
Rentedekningsgrad -5.9 19.5 1.7 -2.4
Gjeldsgrad 3.5 2.2 1.6 3.1 2.9
Total kapitalrentabilitet -5.4 -2.5 17.4 1.9 -2.9
Signatur
23.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex