Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Brønn & Spesialboring AS
Juridisk navn:  Agder Brønn & Spesialboring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90917330
Østre Tromøyvei 724 Stoaveien 3 B Fax: 37098295
4812 Kongshavn 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 853965952
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/26/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskapstjenester Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.66%
Resultat  
  
140.78%
Egenkapital  
  
472.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.668.000 4.060.000 3.555.000 4.625.000 4.543.000
Resultat: 104.000 -255.000 -696.000 -697.000 -141.000
Egenkapital: 126.000 22.000 277.000 973.000 1.670.000
Regnskap for  Agder Brønn & Spesialboring AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.668.000 4.060.000 3.555.000 4.625.000 4.543.000
Driftskostnader -3.515.000 -4.282.000 -4.238.000 -5.314.000 -4.676.000
Driftsresultat 153.000 -223.000 -683.000 -689.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -49.000 -33.000 -15.000 -9.000 -9.000
Finans -49.000 -33.000 -13.000 -9.000 -8.000
Resultat før skatt 104.000 -255.000 -696.000 -697.000 -141.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -255.000 -696.000 -697.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 330.000 412.000 337.000 442.000 552.000
Sum omløpsmidler 744.000 602.000 897.000 960.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.074.000 1.014.000 1.234.000 1.402.000 2.466.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -278.000 -23.000 673.000 1.370.000
Sum egenkapital 126.000 22.000 277.000 973.000 1.670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 948.000 992.000 958.000 429.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.074.000 1.014.000 1.235.000 1.402.000 2.465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.668.000 4.060.000 3.555.000 4.625.000 4.543.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.668.000 4.060.000 3.555.000 4.625.000 4.543.000
Varekostnad -1.194.000 -1.192.000 -1.847.000 -2.167.000 -1.426.000
Lønninger -545.000 -1.046.000 -650.000 -1.003.000 -1.120.000
Avskrivning -82.000 -88.000 -91.000 -110.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.694.000 -1.956.000 -1.650.000 -2.034.000 -1.992.000
Driftskostnader -3.515.000 -4.282.000 -4.238.000 -5.314.000 -4.676.000
Driftsresultat 153.000 -223.000 -683.000 -689.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 1.000
Finanskostnader -49.000 -33.000 -15.000 -9.000 -9.000
Finans -49.000 -33.000 -13.000 -9.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -255.000 -696.000 -697.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 330.000 412.000 337.000 442.000 552.000
Sum varige driftsmidler 330.000 412.000 337.000 442.000 552.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 330.000 412.000 337.000 442.000 552.000
Varebeholdning 169.000 177.000 178.000 272.000 225.000
Kundefordringer 323.000 370.000 476.000 375.000 1.203.000
Andre fordringer 74.000 41.000 201.000 122.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 178.000 14.000 42.000 191.000 383.000
Sum omløpsmidler 744.000 602.000 897.000 960.000 1.914.000
Sum eiendeler 1.074.000 1.014.000 1.234.000 1.402.000 2.466.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -278.000 -23.000 673.000 1.370.000
Sum egenkapital 126.000 22.000 277.000 973.000 1.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 95.000 38.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 768.000 504.000 546.000 194.000 459.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 129.000 179.000 43.000 143.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 214.000 330.000 92.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 948.000 992.000 958.000 429.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.074.000 1.014.000 1.235.000 1.402.000 2.465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -204.000 -390.000 -61.000 531.000 1.119.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.9 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.8 1.7 2.2
Soliditet 11.7 2.2 22.4 69.4 67.7
Resultatgrad 4.2 -5.5 -19.2 -14.9 -2.9
Rentedekningsgrad 3.1 -6.8 -45.5 -76.6 -14.7
Gjeldsgrad 7.5 45.1 3.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 14.2 -55.1 -49.1 -5.4
Signatur
31.05.2017
DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
31.05.2017
PROKURA HVER FOR SEG
KRISTOFFERSEN KÅRE MARINIUS
MYRVANG HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex