Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Afasiforeningen I Bergen Og Omegn
Juridisk navn:  Afasiforeningen I Bergen Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55975135
C/O Terje Vik Bønesstølen 65 C/O Terje Vik Bønesstølen 65 Fax: 55975135
5154 Bønes 5154 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983648177
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/1983
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 37.000 54.000
Resultat: 0 0 -43.000 -12.000
Egenkapital: 0 1.000 533.000 577.000
Regnskap for  Afasiforeningen I Bergen Og Omegn
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 37.000 54.000
Driftskostnader 0 0 -80.000 -66.000
Driftsresultat 0 0 -43.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -43.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -43.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 1.000 533.000 577.000
Sum eiendeler 0 1.000 533.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 1.000 533.000 577.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 533.000 577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 17.000 23.000
Andre inntekter 0 0 20.000 31.000
Driftsinntekter 0 0 37.000 54.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -80.000 -66.000
Driftskostnader 0 0 -80.000 -66.000
Driftsresultat 0 0 -43.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -43.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 533.000 577.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 533.000 577.000
Sum eiendeler 0 1.000 533.000 577.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 1.000 533.000 577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 533.000 577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 1.000 533.000 577.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 100.0 100.0
Resultatgrad -116.2 -22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -8.1 -2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex