Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ae Gruppen As
Juridisk navn:  Ae Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69880260
Østbuen 2 Østbuen 2 Fax: 69880254
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 976094727
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/3/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.72%
Resultat  
  
-73.33%
Egenkapital  
  
-5.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000 5.032.000
Resultat: 6.937.000 26.006.000 26.680.000 12.408.000 26.545.000
Egenkapital: 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000 51.340.000
Regnskap for  Ae Gruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000 5.032.000
Driftskostnader -13.546.000 -12.281.000 -9.918.000 -10.022.000 -9.177.000
Driftsresultat -2.089.000 -1.019.000 -1.957.000 -4.429.000 -4.146.000
Finansinntekter 19.116.000 28.689.000 30.360.000 17.421.000 30.741.000
Finanskostnader -10.089.000 -1.665.000 -1.724.000 -585.000 -50.000
Finans 9.027.000 27.024.000 28.636.000 16.836.000 30.691.000
Resultat før skatt 6.937.000 26.006.000 26.680.000 12.408.000 26.545.000
Skattekostnad -3.331.000 -5.985.000 -6.416.000 -603.000 -3.364.000
Årsresultat 3.606.000 20.020.000 20.264.000 11.805.000 23.180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.190.000 157.139.000 141.906.000 113.172.000 53.303.000
Sum omløpsmidler 36.155.000 37.544.000 35.832.000 29.806.000 34.082.000
Sum eiendeler 118.345.000 194.683.000 177.738.000 142.978.000 87.385.000
Sum opptjent egenkapital 74.936.000 79.330.000 67.309.000 57.045.000 51.240.000
Sum egenkapital 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000 51.340.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 53.552.000 50.022.000 53.206.000 13.220.000
Sum kortsiktig gjeld 43.283.000 61.700.000 60.307.000 32.627.000 22.826.000
Sum gjeld og egenkapital 118.345.000 194.682.000 177.738.000 142.978.000 87.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000 5.032.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.457.000 11.263.000 7.962.000 5.593.000 5.032.000
Varekostnad -708.000 -12.000 0 -104.000 -87.000
Lønninger -8.682.000 -7.888.000 -5.935.000 -6.297.000 -5.909.000
Avskrivning -245.000 -200.000 -268.000 -169.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.911.000 -4.181.000 -3.715.000 -3.452.000 -3.152.000
Driftskostnader -13.546.000 -12.281.000 -9.918.000 -10.022.000 -9.177.000
Driftsresultat -2.089.000 -1.019.000 -1.957.000 -4.429.000 -4.146.000
Finansinntekter 19.116.000 28.689.000 30.360.000 17.421.000 30.741.000
Finanskostnader -10.089.000 -1.665.000 -1.724.000 -585.000 -50.000
Finans 9.027.000 27.024.000 28.636.000 16.836.000 30.691.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -5.000.000
Årsresultat 3.606.000 20.020.000 20.264.000 11.805.000 23.180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 27.000 16.000 32.000
Fast eiendom 24.974.000 19.547.000 15.375.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 854.000 480.000 566.000 647.000 147.000
Sum varige driftsmidler 25.829.000 20.027.000 15.941.000 647.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.361.000 137.112.000 125.938.000 112.509.000 53.125.000
Sum anleggsmidler 82.190.000 157.139.000 141.906.000 113.172.000 53.303.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.967.000 5.220.000 506.000 332.000 1.349.000
Andre fordringer 914.000 580.000 348.000 2.157.000 166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 912.000 2.501.000 2.345.000 10.449.000 16.017.000
Sum omløpsmidler 36.155.000 37.544.000 35.832.000 29.806.000 34.082.000
Sum eiendeler 118.345.000 194.683.000 177.738.000 142.978.000 87.385.000
Sum opptjent egenkapital 74.936.000 79.330.000 67.309.000 57.045.000 51.240.000
Sum egenkapital 75.036.000 79.430.000 67.409.000 57.145.000 51.340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.272.000 46.348.000 45.045.000 24.253.000 16.381.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 53.552.000 50.022.000 53.206.000 13.220.000
Leverandørgjeld 694.000 315.000 258.000 1.010.000 282.000
Betalbar skatt 2.083.000 4.647.000 5.379.000 30.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 1.184.000 1.031.000 524.000 423.000 634.000
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.050.000 1.358.000 1.102.000 911.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 43.283.000 61.700.000 60.307.000 32.627.000 22.826.000
Sum gjeld og egenkapital 118.345.000 194.682.000 177.738.000 142.978.000 87.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.128.000 -24.156.000 -24.475.000 -2.821.000 11.256.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.6 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.9 1.5
Soliditet 63.4 40.8 37.9 4 58.8
Resultatgrad -18.2 - -24.6 -79.2 -82.4
Rentedekningsgrad -0.2 -0.6 -1.1 -7.6 531.9
Gjeldsgrad 0.6 1.5 1.6 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 14.4 14.2 1 9.1 30.4
Signatur
14.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex