Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Allan Rognan
Juridisk navn:  Advokat Allan Rognan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75166200
Postboks 3 Nordahl Griegs Gate 10 Fax: 75166209
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 986522123
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/21/2004
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.95%
Resultat  
  
-4.75%
Egenkapital  
  
0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.896.000 2.984.000 2.325.000 2.097.000 2.192.000
Resultat: 2.064.000 2.167.000 1.649.000 1.439.000 1.585.000
Egenkapital: 1.361.000 1.359.000 931.000 993.000 806.000
Regnskap for  Advokat Allan Rognan
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.896.000 2.984.000 2.325.000 2.097.000 2.192.000
Driftskostnader -832.000 -818.000 -675.000 -657.000 -607.000
Driftsresultat 2.063.000 2.166.000 1.650.000 1.439.000 1.585.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 2.064.000 2.167.000 1.649.000 1.439.000 1.585.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.064.000 2.167.000 1.649.000 1.439.000 1.585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.513.000 1.537.000 1.017.000 1.105.000 883.000
Sum eiendeler 1.513.000 1.537.000 1.017.000 1.105.000 883.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.359.000 931.000 993.000 806.000
Sum egenkapital 1.361.000 1.359.000 931.000 993.000 806.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 178.000 86.000 113.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.512.000 1.537.000 1.017.000 1.106.000 883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.940.000 2.984.000 2.325.000 2.097.000 2.192.000
Andre inntekter -45.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.896.000 2.984.000 2.325.000 2.097.000 2.192.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -832.000 -818.000 -675.000 -657.000 -607.000
Driftskostnader -832.000 -818.000 -675.000 -657.000 -607.000
Driftsresultat 2.063.000 2.166.000 1.650.000 1.439.000 1.585.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.064.000 2.167.000 1.649.000 1.439.000 1.585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 500.000 488.000 663.000 896.000 600.000
Andre fordringer 828.000 932.000 60.000 8.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 184.000 116.000 295.000 201.000 250.000
Sum omløpsmidler 1.513.000 1.537.000 1.017.000 1.105.000 883.000
Sum eiendeler 1.513.000 1.537.000 1.017.000 1.105.000 883.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.359.000 931.000 993.000 806.000
Sum egenkapital 1.361.000 1.359.000 931.000 993.000 806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 10.000 14.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 87.000 72.000 106.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 80.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 178.000 86.000 113.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.512.000 1.537.000 1.017.000 1.106.000 883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.362.000 1.359.000 931.000 992.000 806.000
Likviditetsgrad 1 1 8.6 11.8 9.8 11.5
Likviditetsgrad 2 1 8.6 11.8 9.8 11.5
Soliditet 9 88.4 91.5 89.8 91.3
Resultatgrad 71.2 72.6 7 68.6 72.3
Rentedekningsgrad 1 1439.0 1586.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 136.4 140.9 162.2 130.1 179.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex