Adina Stiftelsen
Juridisk navn:  Adina Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55928618
Danckert Krohns Gate 5 Danckert Krohns Gate 5 Fax: 55928618
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984048769
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/7/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
57.58%
Egenkapital  
  
-10.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000 3.535.000
Resultat: -126.000 -297.000 114.000 -73.000 -18.000
Egenkapital: 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000 1.421.000
Regnskap for  Adina Stiftelsen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000 3.535.000
Driftskostnader -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000 -3.552.000
Driftsresultat -126.000 -297.000 114.000 -73.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -126.000 -297.000 114.000 -73.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 989.000 1.116.000 1.412.000 1.298.000 1.371.000
Sum egenkapital 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000 1.421.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 860.000 268.000 147.000 212.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.899.000 1.434.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 359.000 720.000 917.000 950.000 923.000
Andre inntekter 3.108.000 2.824.000 2.863.000 2.554.000 2.612.000
Driftsinntekter 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000 3.535.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000 -3.552.000
Driftskostnader -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000 -3.552.000
Driftsresultat -126.000 -297.000 114.000 -73.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 404.000 524.000 535.000 511.000 799.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.495.000 909.000 1.074.000 1.049.000 941.000
Sum omløpsmidler 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Sum opptjent egenkapital 989.000 1.116.000 1.412.000 1.298.000 1.371.000
Sum egenkapital 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000 1.421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 860.000 268.000 147.000 212.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 860.000 268.000 147.000 212.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.899.000 1.434.000 1.609.000 1.560.000 1.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.039.000 1.165.000 1.462.000 1.348.000 1.421.000
Likviditetsgrad 1 2.2 5.3 10.9 7.4 5.5
Likviditetsgrad 2 2.2 5.3 10.9 7.4 5.5
Soliditet 54.7 81.3 90.9 86.4 81.7
Resultatgrad -3.6 -8.4 3 -2.1 -0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -6.6 -20.7 7.1 -4.7 -1.0
Signatur
09.12.2015
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex