Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ad Arkitekter AS
Juridisk navn:  Ad Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32260600
Industrigata 17 Industrigata 17 Fax: 32208633
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 980708942
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/3/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.25%
Resultat  
  
-14.1%
Egenkapital  
  
-13.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.811.000 7.992.000 8.536.000 8.050.000 8.258.000
Resultat: 646.000 752.000 1.324.000 915.000 1.373.000
Egenkapital: 936.000 1.087.000 1.218.000 1.230.000 1.665.000
Regnskap for  Ad Arkitekter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.811.000 7.992.000 8.536.000 8.050.000 8.258.000
Driftskostnader -8.473.000 -7.213.000 -7.651.000 -7.064.000 -7.758.000
Driftsresultat 337.000 779.000 885.000 986.000 500.000
Finansinntekter 320.000 1.000 462.000 -2.000 1.007.000
Finanskostnader -12.000 -27.000 -23.000 -68.000 -134.000
Finans 308.000 -26.000 439.000 -70.000 873.000
Resultat før skatt 646.000 752.000 1.324.000 915.000 1.373.000
Skattekostnad -97.000 -183.000 -336.000 -250.000 -103.000
Årsresultat 549.000 570.000 988.000 665.000 1.270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 763.000 751.000 808.000 1.764.000 795.000
Sum omløpsmidler 2.549.000 3.232.000 3.116.000 4.448.000 5.761.000
Sum eiendeler 3.312.000 3.983.000 3.924.000 6.212.000 6.556.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 837.000 968.000 980.000 1.415.000
Sum egenkapital 936.000 1.087.000 1.218.000 1.230.000 1.665.000
Sum langsiktig gjeld 48.000 144.000 232.000 315.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 2.328.000 2.752.000 2.474.000 4.667.000 4.500.000
Sum gjeld og egenkapital 3.312.000 3.983.000 3.924.000 6.212.000 6.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.532.000 6.841.000 8.536.000 8.050.000 7.332.000
Andre inntekter -1.722.000 1.152.000 0 0 927.000
Driftsinntekter 8.811.000 7.992.000 8.536.000 8.050.000 8.258.000
Varekostnad -3.565.000 -2.258.000 -3.297.000 -3.069.000 -3.745.000
Lønninger -3.185.000 -3.255.000 -2.924.000 -2.578.000 -2.622.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.707.000 -1.684.000 -1.414.000 -1.401.000 -1.309.000
Driftskostnader -8.473.000 -7.213.000 -7.651.000 -7.064.000 -7.758.000
Driftsresultat 337.000 779.000 885.000 986.000 500.000
Finansinntekter 320.000 1.000 462.000 -2.000 1.007.000
Finanskostnader -12.000 -27.000 -23.000 -68.000 -134.000
Finans 308.000 -26.000 439.000 -70.000 873.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -700.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.000.000
Årsresultat 549.000 570.000 988.000 665.000 1.270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 34.000 29.000 39.000 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 111.000 127.000 143.000 159.000
Sum varige driftsmidler 95.000 111.000 127.000 143.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 641.000 605.000 653.000 1.582.000 564.000
Sum anleggsmidler 763.000 751.000 808.000 1.764.000 795.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.974.000 2.875.000 2.704.000 3.099.000 2.588.000
Andre fordringer 59.000 202.000 82.000 0 2.807.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 156.000 329.000 1.349.000 366.000
Sum omløpsmidler 2.549.000 3.232.000 3.116.000 4.448.000 5.761.000
Sum eiendeler 3.312.000 3.983.000 3.924.000 6.212.000 6.556.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 837.000 968.000 980.000 1.415.000
Sum egenkapital 936.000 1.087.000 1.218.000 1.230.000 1.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 48.000 144.000 232.000 315.000 391.000
Leverandørgjeld 446.000 334.000 341.000 2.244.000 73.000
Betalbar skatt 90.000 188.000 326.000 217.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 556.000 427.000 427.000 622.000 463.000
Utbytte -700.000 -700.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 536.000 1.102.000 380.000 484.000 2.062.000
Sum kortsiktig gjeld 2.328.000 2.752.000 2.474.000 4.667.000 4.500.000
Sum gjeld og egenkapital 3.312.000 3.983.000 3.924.000 6.212.000 6.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 480.000 642.000 -219.000 1.261.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.0 1.3
Soliditet 28.3 27.3 3 19.8 25.4
Resultatgrad 3.8 9.7 10.4 12.2 6.1
Rentedekningsgrad 28.1 28.9 38.5 14.5 11.2
Gjeldsgrad 2.5 2.7 2.2 4.1 2.9
Total kapitalrentabilitet 19.8 19.6 34.3 15.8 23.0
Signatur
20.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex