Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Accountor Førde As
Juridisk navn:  Accountor Førde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57825860
Postboks 50 Langebruvegen 2 Fax: 57825861
6801 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 932764636
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/20/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.76%
Resultat  
  
196.22%
Egenkapital  
  
3.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.137.000 14.201.000 12.125.000 11.759.000 11.443.000
Resultat: 1.801.000 608.000 1.105.000 1.704.000 220.000
Egenkapital: 797.000 767.000 788.000 696.000 21.000
Regnskap for  Accountor Førde As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.137.000 14.201.000 12.125.000 11.759.000 11.443.000
Driftskostnader -17.336.000 -13.613.000 -11.031.000 -10.060.000 -11.208.000
Driftsresultat 1.802.000 588.000 1.095.000 1.698.000 235.000
Finansinntekter 33.000 29.000 16.000 14.000 10.000
Finanskostnader -35.000 -8.000 -6.000 -8.000 -25.000
Finans -2.000 21.000 10.000 6.000 -15.000
Resultat før skatt 1.801.000 608.000 1.105.000 1.704.000 220.000
Skattekostnad -388.000 -152.000 -230.000 -364.000 -129.000
Årsresultat 1.412.000 456.000 875.000 1.340.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 733.000 527.000 847.000 241.000 171.000
Sum omløpsmidler 7.437.000 4.503.000 3.345.000 3.567.000 2.630.000
Sum eiendeler 8.170.000 5.030.000 4.192.000 3.808.000 2.801.000
Sum opptjent egenkapital 697.000 667.000 688.000 596.000 -79.000
Sum egenkapital 797.000 767.000 788.000 696.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.373.000 4.263.000 3.405.000 3.112.000 2.780.000
Sum gjeld og egenkapital 8.170.000 5.030.000 4.193.000 3.808.000 2.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.165.000 14.201.000 12.125.000 11.759.000 11.443.000
Andre inntekter -28.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.137.000 14.201.000 12.125.000 11.759.000 11.443.000
Varekostnad -680.000 -706.000 -424.000 -233.000 -286.000
Lønninger -12.720.000 -9.233.000 -7.671.000 -7.258.000 -7.682.000
Avskrivning -231.000 -185.000 -114.000 -88.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.705.000 -3.489.000 -2.822.000 -2.481.000 -3.118.000
Driftskostnader -17.336.000 -13.613.000 -11.031.000 -10.060.000 -11.208.000
Driftsresultat 1.802.000 588.000 1.095.000 1.698.000 235.000
Finansinntekter 33.000 29.000 16.000 14.000 10.000
Finanskostnader -35.000 -8.000 -6.000 -8.000 -25.000
Finans -2.000 21.000 10.000 6.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -665.000 -500.000
Årsresultat 1.412.000 456.000 875.000 1.340.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 10.000 19.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 600.000 474.000 287.000 241.000 171.000
Sum varige driftsmidler 600.000 474.000 287.000 241.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 43.000 541.000 0 0
Sum anleggsmidler 733.000 527.000 847.000 241.000 171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.917.000 1.750.000 1.478.000 1.416.000 1.833.000
Andre fordringer 118.000 191.000 234.000 96.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.050.000 2.452.000 1.633.000 2.055.000 720.000
Sum omløpsmidler 7.437.000 4.503.000 3.345.000 3.567.000 2.630.000
Sum eiendeler 8.170.000 5.030.000 4.192.000 3.808.000 2.801.000
Sum opptjent egenkapital 697.000 667.000 688.000 596.000 -79.000
Sum egenkapital 797.000 767.000 788.000 696.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.435.000 1.715.000 1.214.000 0 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 136.000 89.000 150.000 149.000 153.000
Betalbar skatt 0 1.000 2.000 364.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 2.163.000 1.231.000 944.000 949.000 925.000
Utbytte 0 0 0 -665.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.640.000 1.226.000 1.096.000 984.000 1.464.000
Sum kortsiktig gjeld 7.373.000 4.263.000 3.405.000 3.112.000 2.780.000
Sum gjeld og egenkapital 8.170.000 5.030.000 4.193.000 3.808.000 2.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 240.000 -60.000 455.000 -150.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.1 1.0
Soliditet 9.8 15.2 18.8 18.3 0.7
Resultatgrad 9.4 4.1 9 14.4 2.1
Rentedekningsgrad 51.5 73.5 182.5 212.3 9.8
Gjeldsgrad 9.3 5.6 4.3 4.5 132.4
Total kapitalrentabilitet 22.5 12.3 26.5 4 8.7
Signatur
14.06.2018
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex