Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonor Eid
Juridisk navn:  Accountor Eid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57885788
Postboks 102 Eidsgata 33 Fax: 57885799
6771 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 937188420
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 8/29/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.93%
Resultat  
  
-313.68%
Egenkapital  
  
-0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.496.000 16.210.000 14.683.000 15.445.000 14.406.000
Resultat: -750.000 351.000 716.000 2.076.000 911.000
Egenkapital: 2.783.000 2.799.000 2.797.000 2.594.000 1.796.000
Regnskap for  Økonor Eid
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.496.000 16.210.000 14.683.000 15.445.000 14.406.000
Driftskostnader -18.258.000 -15.813.000 -13.977.000 -13.395.000 -13.562.000
Driftsresultat -761.000 397.000 706.000 2.051.000 844.000
Finansinntekter 21.000 49.000 20.000 34.000 84.000
Finanskostnader -9.000 -95.000 -10.000 -9.000 -17.000
Finans 12.000 -46.000 10.000 25.000 67.000
Resultat før skatt -750.000 351.000 716.000 2.076.000 911.000
Skattekostnad 165.000 -103.000 -194.000 -533.000 -260.000
Årsresultat -585.000 248.000 521.000 1.543.000 651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.159.000 1.531.000 2.072.000 428.000 505.000
Sum omløpsmidler 5.563.000 5.268.000 4.455.000 5.845.000 4.205.000
Sum eiendeler 6.722.000 6.799.000 6.527.000 6.273.000 4.710.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.526.000 1.524.000 1.322.000 523.000
Sum egenkapital 2.783.000 2.799.000 2.797.000 2.594.000 1.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.939.000 4.000.000 3.731.000 3.678.000 2.914.000
Sum gjeld og egenkapital 6.722.000 6.799.000 6.528.000 6.273.000 4.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.528.000 16.150.000 14.590.000 15.393.000 14.373.000
Andre inntekter -32.000 60.000 93.000 53.000 32.000
Driftsinntekter 17.496.000 16.210.000 14.683.000 15.445.000 14.406.000
Varekostnad -658.000 -403.000 -141.000 -89.000 -80.000
Lønninger -12.521.000 -11.251.000 -9.781.000 -9.823.000 -9.634.000
Avskrivning -507.000 -332.000 -89.000 -130.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.572.000 -3.827.000 -3.966.000 -3.353.000 -3.660.000
Driftskostnader -18.258.000 -15.813.000 -13.977.000 -13.395.000 -13.562.000
Driftsresultat -761.000 397.000 706.000 2.051.000 844.000
Finansinntekter 21.000 49.000 20.000 34.000 84.000
Finanskostnader -9.000 -95.000 -10.000 -9.000 -17.000
Finans 12.000 -46.000 10.000 25.000 67.000
Konsernbidrag 569.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -745.000 -500.000
Årsresultat -585.000 248.000 521.000 1.543.000 651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.000 196.000 50.000 143.000 156.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 964.000 1.313.000 927.000 191.000 256.000
Sum varige driftsmidler 964.000 1.313.000 927.000 191.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 72.000 22.000 1.095.000 93.000 93.000
Sum anleggsmidler 1.159.000 1.531.000 2.072.000 428.000 505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.827.000 3.058.000 2.615.000 2.945.000 3.159.000
Andre fordringer 180.000 329.000 258.000 226.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.796.000 1.269.000 1.582.000 2.674.000 868.000
Sum omløpsmidler 5.563.000 5.268.000 4.455.000 5.845.000 4.205.000
Sum eiendeler 6.722.000 6.799.000 6.527.000 6.273.000 4.710.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.526.000 1.524.000 1.322.000 523.000
Sum egenkapital 2.783.000 2.799.000 2.797.000 2.594.000 1.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 889.000 675.000 660.000 745.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 557.000 491.000 195.000 204.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 521.000 292.000
Skyldig offentlige avgifter 1.384.000 1.132.000 910.000 1.260.000 1.246.000
Utbytte 0 0 0 -745.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.608.000 1.634.000 1.669.000 957.000 1.171.000
Sum kortsiktig gjeld 3.939.000 4.000.000 3.731.000 3.678.000 2.914.000
Sum gjeld og egenkapital 6.722.000 6.799.000 6.528.000 6.273.000 4.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.624.000 1.268.000 724.000 2.167.000 1.291.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.6 1.5
Soliditet 41.4 41.2 42.8 41.4 38.1
Resultatgrad -4.3 2.4 4.8 13.3 5.9
Rentedekningsgrad -84.6 4.2 70.6 227.9 54.6
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.6 11.1 33.2 19.7
Signatur
06.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex