Absalon Beyersgate 37 As
Juridisk navn:  Absalon Beyersgate 37 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Dekan As Postboks 2953 Ole Landmarks Vei 14 Fax:
5825 Bergen 5053 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917679274
Aksjekapital: 381.700 NOK
Etableringsdato: 8/31/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.12%
Resultat  
  
28.8%
Egenkapital  
  
-5.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 616.000 709.000 33.000
Resultat: -178.000 -250.000 -30.000
Egenkapital: 3.065.000 3.242.000 3.492.000
Regnskap for  Absalon Beyersgate 37 As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 616.000 709.000 33.000
Driftskostnader -364.000 -521.000 -36.000
Driftsresultat 252.000 188.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -430.000 -437.000 -27.000
Finans -430.000 -437.000 -27.000
Resultat før skatt -178.000 -250.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -178.000 -250.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.613.000 14.613.000 14.906.000
Sum omløpsmidler 142.000 124.000 44.000
Sum eiendeler 14.755.000 14.737.000 14.950.000
Sum opptjent egenkapital -457.000 -280.000 -30.000
Sum egenkapital 3.065.000 3.242.000 3.492.000
Sum langsiktig gjeld 11.583.000 11.408.000 11.400.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 86.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 14.755.000 14.736.000 14.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 616.000 709.000 33.000
Driftsinntekter 616.000 709.000 33.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 -293.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -228.000 -24.000
Driftskostnader -364.000 -521.000 -36.000
Driftsresultat 252.000 188.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -430.000 -437.000 -27.000
Finans -430.000 -437.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -178.000 -250.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.613.000 14.613.000 14.906.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.613.000 14.613.000 14.906.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.613.000 14.613.000 14.906.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 111.000 59.000 0
Andre fordringer 8.000 8.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 57.000 5.000
Sum omløpsmidler 142.000 124.000 44.000
Sum eiendeler 14.755.000 14.737.000 14.950.000
Sum opptjent egenkapital -457.000 -280.000 -30.000
Sum egenkapital 3.065.000 3.242.000 3.492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 27.000
Sum langsiktig gjeld 11.583.000 11.408.000 11.400.000
Leverandørgjeld 43.000 18.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 69.000 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 86.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 14.755.000 14.736.000 14.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 38.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 0.8
Soliditet 20.8 2 23.4
Resultatgrad 40.9 26.5 -9.1
Rentedekningsgrad 0.6 0.4 -0.1
Gjeldsgrad 3.8 3.5 3.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 1.3
Signatur
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex