Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abeltun & Partnere As
Juridisk navn:  Abeltun & Partnere As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lysaker Brygge 13 Jarleveien 4 Fax:
1366 Lysaker 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 919739304
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/4/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1162.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.814.000 0
Resultat: -573.000 0
Egenkapital: -255.000 24.000
Regnskap for  Abeltun & Partnere As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.814.000 0
Driftskostnader -3.367.000 0
Driftsresultat -553.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 0
Finans -19.000 0
Resultat før skatt -573.000 0
Skattekostnad 143.000 2.000
Årsresultat -429.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 485.000 2.000
Sum omløpsmidler 808.000 23.000
Sum eiendeler 1.293.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -428.000 2.000
Sum egenkapital -255.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.249.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.294.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.814.000 0
Driftsinntekter 2.814.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -2.218.000 0
Avskrivning -46.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.103.000 0
Driftskostnader -3.367.000 0
Driftsresultat -553.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -19.000 0
Finans -19.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -429.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 341.000 0
Sum varige driftsmidler 341.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 485.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 645.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 163.000 23.000
Sum omløpsmidler 808.000 23.000
Sum eiendeler 1.293.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -428.000 2.000
Sum egenkapital -255.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 406.000 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 0
Leverandørgjeld 23.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 311.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 509.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.249.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.294.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -441.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0
Soliditet -19.7 1
Resultatgrad -19.7
Rentedekningsgrad -29.1
Gjeldsgrad -6.1 0
Total kapitalrentabilitet -42.7 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex