Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ab Trepleie AS
Juridisk navn:  Ab Trepleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67175780
Vangkroken 9 Vangkroken 9 Fax: 67175781
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976895312
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/23/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Gjerde Hansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.23%
Resultat  
  
118.89%
Egenkapital  
  
1.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.065.000 7.616.000 10.361.000 11.891.000 12.590.000
Resultat: 82.000 -434.000 796.000 1.351.000 1.210.000
Egenkapital: 3.020.000 2.970.000 3.439.000 2.837.000 2.627.000
Regnskap for  Ab Trepleie AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.065.000 7.616.000 10.361.000 11.891.000 12.590.000
Driftskostnader -6.978.000 -8.049.000 -9.568.000 -10.539.000 -11.378.000
Driftsresultat 88.000 -434.000 794.000 1.353.000 1.212.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans -7.000 0 3.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 82.000 -434.000 796.000 1.351.000 1.210.000
Skattekostnad -31.000 -35.000 -194.000 -341.000 -338.000
Årsresultat 50.000 -469.000 602.000 1.010.000 872.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 726.000 1.363.000 2.068.000 2.281.000 2.683.000
Sum omløpsmidler 3.501.000 3.077.000 3.340.000 3.535.000 3.248.000
Sum eiendeler 4.227.000 4.440.000 5.408.000 5.816.000 5.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000 2.870.000 3.339.000 2.737.000 2.527.000
Sum egenkapital 3.020.000 2.970.000 3.439.000 2.837.000 2.627.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 1.470.000 1.969.000 2.968.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 4.227.000 4.440.000 5.408.000 5.816.000 5.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.842.000 7.616.000 10.361.000 11.891.000 12.451.000
Andre inntekter 223.000 0 0 0 139.000
Driftsinntekter 7.065.000 7.616.000 10.361.000 11.891.000 12.590.000
Varekostnad -1.239.000 -1.088.000 -1.195.000 -2.581.000 -3.780.000
Lønninger -2.980.000 -4.235.000 -5.520.000 -4.957.000 -4.591.000
Avskrivning -637.000 -670.000 -748.000 -829.000 -823.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.122.000 -2.056.000 -2.105.000 -2.172.000 -2.184.000
Driftskostnader -6.978.000 -8.049.000 -9.568.000 -10.539.000 -11.378.000
Driftsresultat 88.000 -434.000 794.000 1.353.000 1.212.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -3.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans -7.000 0 3.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -800.000 -700.000
Årsresultat 50.000 -469.000 602.000 1.010.000 872.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 35.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 243.000 409.000 651.000 669.000
Driftsløsøre 628.000 1.120.000 1.624.000 1.630.000 2.014.000
Sum varige driftsmidler 726.000 1.363.000 2.033.000 2.281.000 2.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 726.000 1.363.000 2.068.000 2.281.000 2.683.000
Varebeholdning 99.000 161.000 222.000 210.000 237.000
Kundefordringer 1.137.000 564.000 1.108.000 1.132.000 994.000
Andre fordringer 81.000 300.000 425.000 335.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.184.000 2.052.000 1.584.000 1.859.000 1.760.000
Sum omløpsmidler 3.501.000 3.077.000 3.340.000 3.535.000 3.248.000
Sum eiendeler 4.227.000 4.440.000 5.408.000 5.816.000 5.931.000
Sum opptjent egenkapital 2.920.000 2.870.000 3.339.000 2.737.000 2.527.000
Sum egenkapital 3.020.000 2.970.000 3.439.000 2.837.000 2.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 52.000
Leverandørgjeld 139.000 313.000 64.000 237.000 724.000
Betalbar skatt 31.000 0 240.000 382.000 359.000
Skyldig offentlige avgifter 492.000 562.000 750.000 741.000 797.000
Utbytte 0 0 0 -800.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 545.000 595.000 914.000 809.000 672.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 1.470.000 1.969.000 2.968.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 4.227.000 4.440.000 5.408.000 5.816.000 5.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.294.000 1.607.000 1.371.000 567.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 1.7 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2 1.6 1.1 1.0
Soliditet 71.4 66.9 63.6 48.8 44.3
Resultatgrad 1.2 -5.7 7.7 11.4 9.6
Rentedekningsgrad 1 -144.7 7 338.3 242.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 -9.7 14.8 23.3 20.5
Signatur
05.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
CARR LILLETVEDT CHRISTER
PROKURA HVER FOR SEG
LILLETVEDT TRINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex