Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
AB Service Systemer
Juridisk navn:  Ab Solutions Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41781000
Damsgårdsveien 131 Damsgårdsveien 131 Fax: 55530153
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976229673
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 411
Etableringsdato: 3/1/1996 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ab service systemer as
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.84%
Resultat  
  
9.94%
Egenkapital  
  
83.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 145.140.000 139.767.000 131.199.000 122.143.000 126.959.000
Resultat: 9.965.000 9.064.000 8.047.000 8.322.000 8.286.000
Egenkapital: 9.849.000 5.368.000 5.311.000 6.016.000 5.998.000
Regnskap for  AB Service Systemer
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 145.140.000 139.767.000 131.199.000 122.143.000 126.959.000
Driftskostnader -135.814.000 -130.917.000 -123.095.000 -113.807.000 -118.069.000
Driftsresultat 9.325.000 8.850.000 8.104.000 8.336.000 8.890.000
Finansinntekter 876.000 613.000 646.000 896.000 600.000
Finanskostnader -237.000 -400.000 -703.000 -910.000 -1.204.000
Finans 639.000 213.000 -57.000 -14.000 -604.000
Resultat før skatt 9.965.000 9.064.000 8.047.000 8.322.000 8.286.000
Skattekostnad -2.224.000 -2.076.000 -1.912.000 -2.054.000 -2.147.000
Årsresultat 7.741.000 6.987.000 6.135.000 6.268.000 6.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.929.000 1.127.000 441.000 557.000 800.000
Sum omløpsmidler 45.522.000 42.995.000 41.842.000 40.385.000 45.637.000
Sum eiendeler 48.451.000 44.122.000 42.283.000 40.942.000 46.437.000
Sum opptjent egenkapital 9.649.000 5.168.000 5.111.000 5.816.000 5.798.000
Sum egenkapital 9.849.000 5.368.000 5.311.000 6.016.000 5.998.000
Sum langsiktig gjeld 698.000 764.000 990.000 1.262.000 1.466.000
Sum kortsiktig gjeld 37.904.000 37.990.000 35.982.000 33.664.000 38.973.000
Sum gjeld og egenkapital 48.451.000 44.122.000 42.283.000 40.942.000 46.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.140.000 139.767.000 131.199.000 122.007.000 126.954.000
Andre inntekter 0 0 0 136.000 5.000
Driftsinntekter 145.140.000 139.767.000 131.199.000 122.143.000 126.959.000
Varekostnad -19.826.000 -22.179.000 -21.997.000 -20.301.000 -19.286.000
Lønninger -95.012.000 -88.527.000 -82.428.000 -75.540.000 -78.892.000
Avskrivning -404.000 -243.000 -222.000 -307.000 -486.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.572.000 -19.968.000 -18.448.000 -17.659.000 -19.405.000
Driftskostnader -135.814.000 -130.917.000 -123.095.000 -113.807.000 -118.069.000
Driftsresultat 9.325.000 8.850.000 8.104.000 8.336.000 8.890.000
Finansinntekter 876.000 613.000 646.000 896.000 600.000
Finanskostnader -237.000 -400.000 -703.000 -910.000 -1.204.000
Finans 639.000 213.000 -57.000 -14.000 -604.000
Konsernbidrag -3.260.000 -6.930.000 -6.840.000 -6.250.000 -11.468.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.741.000 6.987.000 6.135.000 6.268.000 6.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.899.000 1.076.000 373.000 512.000 591.000
Sum varige driftsmidler 2.899.000 1.076.000 373.000 512.000 591.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 51.000 68.000 45.000 209.000
Sum anleggsmidler 2.929.000 1.127.000 441.000 557.000 800.000
Varebeholdning 1.245.000 1.809.000 2.461.000 2.923.000 3.023.000
Kundefordringer 8.890.000 12.766.000 4.311.000 5.215.000 5.427.000
Andre fordringer 2.768.000 1.554.000 2.003.000 396.000 1.093.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.619.000 26.865.000 33.067.000 31.851.000 36.094.000
Sum omløpsmidler 45.522.000 42.995.000 41.842.000 40.385.000 45.637.000
Sum eiendeler 48.451.000 44.122.000 42.283.000 40.942.000 46.437.000
Sum opptjent egenkapital 9.649.000 5.168.000 5.111.000 5.816.000 5.798.000
Sum egenkapital 9.849.000 5.368.000 5.311.000 6.016.000 5.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 698.000 764.000 990.000 1.262.000 1.466.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.233.000 8.470.000 8.671.000 5.967.000 8.418.000
Sum langsiktig gjeld 698.000 764.000 990.000 1.262.000 1.466.000
Leverandørgjeld 4.291.000 4.037.000 4.125.000 4.736.000 7.838.000
Betalbar skatt 1.652.000 232.000 25.000 2.008.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.827.000 11.674.000 11.338.000 10.372.000 11.680.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.901.000 13.576.000 11.823.000 10.581.000 11.037.000
Sum kortsiktig gjeld 37.904.000 37.990.000 35.982.000 33.664.000 38.973.000
Sum gjeld og egenkapital 48.451.000 44.122.000 42.283.000 40.942.000 46.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.618.000 5.005.000 5.860.000 6.721.000 6.664.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 20.3 12.2 12.6 14.7 12.9
Resultatgrad 6.4 6.3 6.2 6.8 7.0
Rentedekningsgrad 39.3 22.1 11.5 9.2 7.9
Gjeldsgrad 3.9 7.2 7 5.8 6.7
Total kapitalrentabilitet 21.1 21.4 20.7 22.5 20.4
Signatur
19.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.09.2018
PROKURA
CLAUSEN VIDAR GEIR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex