Ab Rekneskap Arild Brattebø
Juridisk navn:  Ab Rekneskap Arild Brattebø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56515365
Kløvshagane 40 Kløvshagane 40 Fax: 56512004
5706 Voss 5706 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 961362792
Aksjekapital: 163 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.75%
Resultat  
  
400%
Egenkapital  
  
66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 16.000 669.000 1.140.000 1.249.000
Resultat: 5.000 1.000 654.000 762.000 816.000
Egenkapital: 10.000 6.000 -7.000 346.000 531.000
Regnskap for  Ab Rekneskap Arild Brattebø
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 16.000 669.000 1.140.000 1.249.000
Driftskostnader -3.000 -15.000 -16.000 -378.000 -431.000
Driftsresultat 6.000 2.000 654.000 763.000 817.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 5.000 1.000 654.000 762.000 816.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 1.000 654.000 762.000 816.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000 20.000
Sum omløpsmidler 10.000 6.000 -6.000 380.000 575.000
Sum eiendeler 10.000 6.000 -6.000 386.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 6.000 -7.000 346.000 531.000
Sum egenkapital 10.000 6.000 -7.000 346.000 531.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 39.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 6.000 -6.000 385.000 595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 16.000 669.000 1.107.000 1.218.000
Andre inntekter 0 0 0 33.000 30.000
Driftsinntekter 9.000 16.000 669.000 1.140.000 1.249.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -10.000 -11.000
Avskrivning 0 0 194.000 -14.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -15.000 -209.000 -354.000 -398.000
Driftskostnader -3.000 -15.000 -16.000 -378.000 -431.000
Driftsresultat 6.000 2.000 654.000 763.000 817.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 1.000 654.000 762.000 816.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000 20.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -14.000 170.000 251.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 5.000 8.000 210.000 323.000
Sum omløpsmidler 10.000 6.000 -6.000 380.000 575.000
Sum eiendeler 10.000 6.000 -6.000 386.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 6.000 -7.000 346.000 531.000
Sum egenkapital 10.000 6.000 -7.000 346.000 531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 4.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 35.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 39.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 10.000 6.000 -6.000 385.000 595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 6.000 -7.000 341.000 511.000
Likviditetsgrad 1 9.7 9.0
Likviditetsgrad 2 0 0 9.8 9.0
Soliditet 1 1 116.7 89.9 89.2
Resultatgrad 66.7 12.5 97.8 66.9 65.4
Rentedekningsgrad 6 2 6 763.0 817.0
Gjeldsgrad 0 0 -0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6 33.3 198.2 137.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex