Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasmundsens Bakeri Telemarksbakern Efft. As
Juridisk navn:  Aasmundsens Bakeri Telemarksbakern Efft. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065300
Postboks 234 Fax: 35065310
1379 Nesbru 3841 Flatdal
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 991589767
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 7/20/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Tom Christoffersen As
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.14%
Resultat  
  
9.48%
Egenkapital  
  
4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 29.213.000 27.523.000 24.135.000 25.415.000 28.931.000
Resultat: 1.062.000 970.000 1.063.000 566.000 552.000
Egenkapital: 2.159.000 2.066.000 1.985.000 1.799.000 752.000
Regnskap for  Aasmundsens Bakeri Telemarksbakern Efft. As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 29.213.000 27.523.000 24.135.000 25.415.000 28.931.000
Driftskostnader -28.089.000 -26.490.000 -23.035.000 -24.815.000 -28.288.000
Driftsresultat 1.125.000 1.033.000 1.099.000 600.000 644.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 21.000 23.000
Finanskostnader -67.000 -66.000 -48.000 -54.000 -115.000
Finans -63.000 -63.000 -36.000 -33.000 -92.000
Resultat før skatt 1.062.000 970.000 1.063.000 566.000 552.000
Skattekostnad -249.000 -236.000 -269.000 -165.000 -149.000
Årsresultat 813.000 735.000 794.000 401.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.378.000 3.396.000 764.000 664.000 916.000
Sum omløpsmidler 6.159.000 6.509.000 6.987.000 5.793.000 6.813.000
Sum eiendeler 9.537.000 9.905.000 7.751.000 6.457.000 7.729.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 466.000 385.000 199.000 152.000
Sum egenkapital 2.159.000 2.066.000 1.985.000 1.799.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.285.000 7.840.000 5.767.000 4.658.000 6.977.000
Sum gjeld og egenkapital 9.536.000 9.906.000 7.752.000 6.457.000 7.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.132.000 27.523.000 24.022.000 25.415.000 28.917.000
Andre inntekter 81.000 0 113.000 0 14.000
Driftsinntekter 29.213.000 27.523.000 24.135.000 25.415.000 28.931.000
Varekostnad -8.465.000 -7.652.000 -6.677.000 -7.707.000 -9.512.000
Lønninger -13.197.000 -11.978.000 -9.959.000 -9.458.000 -10.509.000
Avskrivning -367.000 -418.000 -237.000 -282.000 -465.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.060.000 -6.442.000 -6.162.000 -7.368.000 -7.802.000
Driftskostnader -28.089.000 -26.490.000 -23.035.000 -24.815.000 -28.288.000
Driftsresultat 1.125.000 1.033.000 1.099.000 600.000 644.000
Finansinntekter 4.000 3.000 12.000 21.000 23.000
Finanskostnader -67.000 -66.000 -48.000 -54.000 -115.000
Finans -63.000 -63.000 -36.000 -33.000 -92.000
Konsernbidrag -727.000 654.000 608.000 -646.000 487.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 813.000 735.000 794.000 401.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 60.000 89.000 156.000 191.000
Fast eiendom 1.939.000 1.842.000 93.000 196.000 0
Maskiner anlegg 113.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.216.000 1.371.000 559.000 250.000 343.000
Sum varige driftsmidler 3.268.000 3.212.000 652.000 446.000 534.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 124.000 22.000 61.000 191.000
Sum anleggsmidler 3.378.000 3.396.000 764.000 664.000 916.000
Varebeholdning 1.010.000 889.000 856.000 751.000 700.000
Kundefordringer 2.331.000 2.335.000 2.556.000 2.109.000 3.261.000
Andre fordringer 1.032.000 485.000 255.000 203.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 549.000 664.000 274.000 276.000 108.000
Sum omløpsmidler 6.159.000 6.509.000 6.987.000 5.793.000 6.813.000
Sum eiendeler 9.537.000 9.905.000 7.751.000 6.457.000 7.729.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 466.000 385.000 199.000 152.000
Sum egenkapital 2.159.000 2.066.000 1.985.000 1.799.000 752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.276.000 1.263.000 922.000 360.000 1.819.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.653.000 1.662.000 1.460.000 1.327.000 1.934.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 697.000 703.000 490.000 493.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.659.000 4.212.000 2.895.000 2.478.000 2.959.000
Sum kortsiktig gjeld 7.285.000 7.840.000 5.767.000 4.658.000 6.977.000
Sum gjeld og egenkapital 9.536.000 9.906.000 7.752.000 6.457.000 7.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.126.000 -1.331.000 1.220.000 1.135.000 -164.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.2 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 1.1 1.1 0.9
Soliditet 22.6 20.9 25.6 27.9 9.7
Resultatgrad 3.9 3.8 4.6 2.4 2.2
Rentedekningsgrad 16.8 15.7 22.9 11.5 5.8
Gjeldsgrad 3.4 3.8 2.9 2.6 9.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 10.5 14.3 9.6 8.6
Signatur
26.08.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex