Aasmundsen AS
Juridisk navn:  Aasmundsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Terje Amundsen C/O Terje Amundsen Fax:
3841 Flatdal 3841 Flatdal
Fylke: Kommune:
Telemark Seljord
Org.nr: 989231367
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Notodden Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2439.13%
Egenkapital  
  
213.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 538.000 -23.000 -1.221.000 -20.000 -24.000
Egenkapital: 286.000 -251.000 -228.000 993.000 1.012.000
Regnskap for  Aasmundsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -60.000 -23.000 -22.000 -20.000 -24.000
Driftsresultat -60.000 -23.000 -22.000 -20.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 597.000 0 -1.199.000 0 0
Finans 598.000 0 -1.199.000 0 0
Resultat før skatt 538.000 -23.000 -1.221.000 -20.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 538.000 -23.000 -1.221.000 -20.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 287.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 287.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital -914.000 -1.451.000 -1.428.000 -207.000 -188.000
Sum egenkapital 286.000 -251.000 -228.000 993.000 1.012.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 252.000 229.000 207.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -23.000 -22.000 -20.000 -24.000
Driftskostnader -60.000 -23.000 -22.000 -20.000 -24.000
Driftsresultat -60.000 -23.000 -22.000 -20.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 597.000 0 -1.199.000 0 0
Finans 598.000 0 -1.199.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 538.000 -23.000 -1.221.000 -20.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 287.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Sum anleggsmidler 287.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 287.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Sum opptjent egenkapital -914.000 -1.451.000 -1.428.000 -207.000 -188.000
Sum egenkapital 286.000 -251.000 -228.000 993.000 1.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 252.000 229.000 207.000 188.000
Sum kortsiktig gjeld 0 252.000 229.000 207.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 286.000 1.000 1.000 1.200.000 1.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -252.000 -229.000 -207.000 -188.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 1 82.8 84.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -20.6 -1.7 -2.0
Signatur
13.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex