Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasmund Norgaards Legat
Juridisk navn:  Aasmund Norgaards Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41561239
V/ Torgeir Nordal Framnes V/ Torgeir Nordal Framnes Fax:
3854 Nissedal 3854 Nissedal
Fylke: Kommune:
Telemark Nissedal
Org.nr: 977184215
Aksjekapital: 1.404.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/13/1919
Foretakstype: STI
Revisor: Telerevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16%
Resultat  
  
-40%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2013 2012
Omsetning: 21.000 25.000 28.000 66.000 68.000
Resultat: -42.000 -30.000 -8.000 -5.000 0
Egenkapital: 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Regnskap for  Aasmund Norgaards Legat
Resultat 2018 2017 2016 2013 2012
Driftsinntekter 21.000 25.000 28.000 66.000 68.000
Driftskostnader -63.000 -54.000 -36.000 -38.000 -34.000
Driftsresultat -42.000 -30.000 -8.000 27.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -32.000 -34.000
Finans 0 0 0 -32.000 -34.000
Resultat før skatt -42.000 -30.000 -8.000 -5.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -30.000 -8.000 -5.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 25.000 29.000 33.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.039.000 2.075.000 2.101.000 2.115.000 2.117.000
Sum eiendeler 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 696.000 726.000 744.000 748.000
Sum egenkapital 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 21.000 25.000 28.000 66.000 68.000
Driftsinntekter 21.000 25.000 28.000 66.000 68.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -45.000 -28.000 -25.000 -18.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -26.000 -11.000 -20.000 -28.000
Driftskostnader -63.000 -54.000 -36.000 -38.000 -34.000
Driftsresultat -42.000 -30.000 -8.000 27.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -32.000 -34.000
Finans 0 0 0 -32.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 -30.000 -8.000 -5.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 22.000 26.000 30.000 32.000
Sum anleggsmidler 19.000 25.000 29.000 33.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.039.000 2.075.000 2.101.000 2.115.000 2.117.000
Sum omløpsmidler 2.039.000 2.075.000 2.101.000 2.115.000 2.117.000
Sum eiendeler 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Sum opptjent egenkapital 654.000 696.000 726.000 744.000 748.000
Sum egenkapital 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 2.100.000 2.130.000 2.148.000 2.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.039.000 2.075.000 2.101.000 2.115.000 2.117.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -28.6 40.9 50.0
Rentedekningsgrad 0.8 1.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -0.4 1.3 1.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex