Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aasmund Lund As
Juridisk navn:  Aasmund Lund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kongsgata 20 Kongsgata 20 Fax:
4330 Ålgård 4330 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 998064589
Aksjekapital: 990.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gjesdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.63%
Egenkapital  
  
12.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 540.000 304.000 241.000 270.000 180.000
Egenkapital: 4.599.000 4.101.000 3.823.000 3.618.000 3.395.000
Regnskap for  Aasmund Lund As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -36.000 -12.000 -17.000 -10.000
Driftsresultat -17.000 -36.000 -12.000 -17.000 -10.000
Finansinntekter 557.000 388.000 288.000 287.000 190.000
Finanskostnader 0 -47.000 -35.000 0 0
Finans 557.000 341.000 253.000 287.000 190.000
Resultat før skatt 540.000 304.000 241.000 270.000 180.000
Skattekostnad -42.000 -26.000 -36.000 -47.000 -49.000
Årsresultat 499.000 278.000 205.000 223.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.785.000 4.594.000 4.265.000 3.320.000 3.323.000
Sum omløpsmidler 35.000 281.000 360.000 560.000 335.000
Sum eiendeler 4.820.000 4.875.000 4.625.000 3.880.000 3.658.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 3.111.000 2.833.000 2.628.000 2.405.000
Sum egenkapital 4.599.000 4.101.000 3.823.000 3.618.000 3.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 220.000 774.000 803.000 262.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 4.875.000 4.626.000 3.880.000 3.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -36.000 -12.000 -17.000 -10.000
Driftskostnader -17.000 -36.000 -12.000 -17.000 -10.000
Driftsresultat -17.000 -36.000 -12.000 -17.000 -10.000
Finansinntekter 557.000 388.000 288.000 287.000 190.000
Finanskostnader 0 -47.000 -35.000 0 0
Finans 557.000 341.000 253.000 287.000 190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 499.000 278.000 205.000 223.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 944.000 944.000 944.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 944.000 944.000 944.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.841.000 3.650.000 3.321.000 3.320.000 3.323.000
Sum anleggsmidler 4.785.000 4.594.000 4.265.000 3.320.000 3.323.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 266.000 360.000 560.000 335.000
Sum omløpsmidler 35.000 281.000 360.000 560.000 335.000
Sum eiendeler 4.820.000 4.875.000 4.625.000 3.880.000 3.658.000
Sum opptjent egenkapital 3.609.000 3.111.000 2.833.000 2.628.000 2.405.000
Sum egenkapital 4.599.000 4.101.000 3.823.000 3.618.000 3.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 22.000 0 0 0
Betalbar skatt 42.000 26.000 36.000 47.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 179.000 725.000 767.000 216.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 774.000 803.000 262.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.819.000 4.875.000 4.626.000 3.880.000 3.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000 -493.000 -443.000 298.000 72.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.4 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 2.2 1.3
Soliditet 95.4 84.1 82.6 93.2 92.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.3
Gjeldsgrad 0 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.2 7.2 6 7.0 4.9
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex