Aasmund Brevik As
Juridisk navn:  Aasmund Brevik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Husøyvegen 44A Husøyvegen 44A Fax:
6520 Frei 6520 Frei
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 917287244
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9.23%
Egenkapital  
  
-75.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -59.000 -65.000 -28.000
Egenkapital: -137.000 -78.000 -13.000
Regnskap for  Aasmund Brevik As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -19.000 0
Driftsresultat -11.000 -19.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -46.000 -28.000
Finans -49.000 -46.000 -28.000
Resultat før skatt -59.000 -65.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -59.000 -65.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum omløpsmidler 7.000 34.000 30.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.534.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -93.000 -28.000
Sum egenkapital -137.000 -78.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 111.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.507.000 1.534.000 1.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -19.000 0
Driftskostnader -11.000 -19.000 0
Driftsresultat -11.000 -19.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -46.000 -28.000
Finans -49.000 -46.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -59.000 -65.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 34.000 30.000
Sum omløpsmidler 7.000 34.000 30.000
Sum eiendeler 1.507.000 1.534.000 1.530.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -93.000 -28.000
Sum egenkapital -137.000 -78.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Leverandørgjeld 49.000 46.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 66.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 111.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.507.000 1.534.000 1.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -137.000 -77.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.7
Soliditet -9.1 -5.1 -0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.4 0
Gjeldsgrad -20.7 -118.7
Total kapitalrentabilitet -0.7 -1.2 0
Signatur
09.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex