Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarset Bygg Og Installasjon AS
Juridisk navn:  Aarset Bygg Og Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99160611
Postboks 573 Olsvik Olsvikmarken 53 Fax:
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983645739
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/20/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor-Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.58%
Resultat  
  
119.79%
Egenkapital  
  
8.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 307.000 843.000 80.000 1.030.000 313.000
Resultat: 75.000 -379.000 -170.000 -213.000 38.000
Egenkapital: -829.000 -904.000 -525.000 -356.000 -143.000
Regnskap for  Aarset Bygg Og Installasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 307.000 843.000 80.000 1.030.000 313.000
Driftskostnader -233.000 -1.217.000 -248.000 -1.241.000 -274.000
Driftsresultat 75.000 -374.000 -167.000 -210.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Finans -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 75.000 -379.000 -170.000 -213.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 -379.000 -170.000 -213.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 26.000 20.000 11.000 146.000 132.000
Sum eiendeler 26.000 20.000 11.000 146.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -929.000 -1.004.000 -625.000 -456.000 -243.000
Sum egenkapital -829.000 -904.000 -525.000 -356.000 -143.000
Sum langsiktig gjeld 615.000 655.000 418.000 312.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 269.000 118.000 189.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 20.000 11.000 145.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 843.000 80.000 1.030.000 313.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 307.000 843.000 80.000 1.030.000 313.000
Varekostnad -20.000 -521.000 -62.000 -500.000 -69.000
Lønninger -130.000 -599.000 -125.000 -619.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -97.000 -61.000 -122.000 -65.000
Driftskostnader -233.000 -1.217.000 -248.000 -1.241.000 -274.000
Driftsresultat 75.000 -374.000 -167.000 -210.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Finans -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 -379.000 -170.000 -213.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 9.000 47.000 87.000
Andre fordringer 12.000 12.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 8.000 2.000 99.000 42.000
Sum omløpsmidler 26.000 20.000 11.000 146.000 132.000
Sum eiendeler 26.000 20.000 11.000 146.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -929.000 -1.004.000 -625.000 -456.000 -243.000
Sum egenkapital -829.000 -904.000 -525.000 -356.000 -143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 615.000 655.000 418.000 312.000 160.000
Leverandørgjeld 62.000 77.000 37.000 43.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 43.000 0 76.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 149.000 82.000 70.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 269.000 118.000 189.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 20.000 11.000 145.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.000 -249.000 -107.000 -43.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.8 1.2
Soliditet - -4772.7 -245.5 -107.5
Resultatgrad 24.4 -44.4 -208.8 -20.4 12.5
Rentedekningsgrad 7 -74.8 -83.5 -105.0
Gjeldsgrad - -1.4 -1.9
Total kapitalrentabilitet 3 -1518.2 -144.8 29.3
Signatur
26.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex