Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aarønes & Moen Eiendom As
Juridisk navn:  Aarønes & Moen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Romsdalsgata 22 Romsdalsgata 22 Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 933627527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.71%
Resultat  
  
-100.26%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 891.000 27.086.000 553.000 716.000 819.000
Resultat: -9.000 3.439.000 -1.104.000 -99.000 -98.000
Egenkapital: 959.000 968.000 -2.100.000 -996.000 -897.000
Regnskap for  Aarønes & Moen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 891.000 27.086.000 553.000 716.000 819.000
Driftskostnader -836.000 -23.523.000 -1.624.000 -255.000 -301.000
Driftsresultat 55.000 3.562.000 -1.070.000 461.000 518.000
Finansinntekter 59.000 8.000 88.000 4.000 33.000
Finanskostnader -123.000 -131.000 -122.000 -565.000 -649.000
Finans -64.000 -123.000 -34.000 -561.000 -616.000
Resultat før skatt -9.000 3.439.000 -1.104.000 -99.000 -98.000
Skattekostnad 0 -371.000 0 0 0
Årsresultat -9.000 3.068.000 -1.104.000 -99.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.056.000 3.449.000 571.000 5.043.000 4.931.000
Sum omløpsmidler 220.000 1.379.000 13.481.000 481.000 385.000
Sum eiendeler 4.276.000 4.828.000 14.052.000 5.524.000 5.316.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 868.000 -2.200.000 -1.096.000 -997.000
Sum egenkapital 959.000 968.000 -2.100.000 -996.000 -897.000
Sum langsiktig gjeld 2.960.000 2.829.000 2.822.000 6.194.000 5.944.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 1.031.000 13.330.000 326.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 4.275.000 4.828.000 14.052.000 5.524.000 5.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 26.275.000 0 0 0
Andre inntekter 891.000 811.000 553.000 716.000 819.000
Driftsinntekter 891.000 27.086.000 553.000 716.000 819.000
Varekostnad -153.000 -22.931.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 0 0
Avskrivning -40.000 -37.000 -23.000 -25.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -643.000 -555.000 -1.600.000 -230.000 -274.000
Driftskostnader -836.000 -23.523.000 -1.624.000 -255.000 -301.000
Driftsresultat 55.000 3.562.000 -1.070.000 461.000 518.000
Finansinntekter 59.000 8.000 88.000 4.000 33.000
Finanskostnader -123.000 -131.000 -122.000 -565.000 -649.000
Finans -64.000 -123.000 -34.000 -561.000 -616.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 3.068.000 -1.104.000 -99.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 808.000 849.000 571.000 4.646.000 4.671.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 397.000 260.000
Sum varige driftsmidler 808.000 849.000 571.000 5.043.000 4.931.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.247.000 2.600.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.056.000 3.449.000 571.000 5.043.000 4.931.000
Varebeholdning 0 0 12.999.000 0 0
Kundefordringer 7.000 67.000 60.000 96.000 71.000
Andre fordringer 44.000 14.000 20.000 25.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 1.298.000 402.000 360.000 298.000
Sum omløpsmidler 220.000 1.379.000 13.481.000 481.000 385.000
Sum eiendeler 4.276.000 4.828.000 14.052.000 5.524.000 5.316.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 868.000 -2.200.000 -1.096.000 -997.000
Sum egenkapital 959.000 968.000 -2.100.000 -996.000 -897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.530.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.960.000 2.829.000 2.822.000 6.194.000 5.944.000
Leverandørgjeld 26.000 67.000 395.000 137.000 9.000
Betalbar skatt 0 371.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 83.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 330.000 510.000 1.405.000 189.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 1.031.000 13.330.000 326.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 4.275.000 4.828.000 14.052.000 5.524.000 5.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -136.000 348.000 151.000 155.000 115.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3 1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 1.3 0 1.5 1.5
Soliditet 22.4 2 -14.9 -18.0 -16.9
Resultatgrad 6.2 13.2 -193.5 64.4 63.2
Rentedekningsgrad 0.4 27.2 -8.8 0.8 0.8
Gjeldsgrad 3.5 4 -7.7 -6.5 -6.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 73.9 8.4 10.4
Signatur
16.09.2016
SIGNATUR
MOEN ANNE LISBETH AARØNES
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex