Aage M & Office Center AS
Juridisk navn:  Aage M & Office Center AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33309000
Træleborgveien 11 Træleborgveien 11 Fax: 333105000
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 963130740
Aksjekapital: 1.304.800 NOK
Etableringsdato: 12/12/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.27%
Resultat  
  
1215.25%
Egenkapital  
  
40.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 42.000 481.000 3.345.000 5.562.000 5.881.000
Resultat: 776.000 59.000 1.014.000 455.000 1.025.000
Egenkapital: 2.677.000 1.906.000 1.866.000 2.656.000 2.223.000
Regnskap for  Aage M & Office Center AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 42.000 481.000 3.345.000 5.562.000 5.881.000
Driftskostnader -37.000 -398.000 -3.293.000 -5.445.000 -5.808.000
Driftsresultat 5.000 83.000 52.000 116.000 72.000
Finansinntekter 802.000 8.000 1.025.000 455.000 1.121.000
Finanskostnader -31.000 -33.000 -62.000 -116.000 -168.000
Finans 771.000 -25.000 963.000 339.000 953.000
Resultat før skatt 776.000 59.000 1.014.000 455.000 1.025.000
Skattekostnad -5.000 -13.000 -4.000 -22.000 -216.000
Årsresultat 771.000 45.000 1.010.000 433.000 810.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.390.000 2.395.000 2.418.000 2.416.000 2.354.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 482.000 3.628.000 3.323.000 6.421.000
Sum eiendeler 3.458.000 2.877.000 6.046.000 5.739.000 8.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 601.000 561.000 1.351.000 918.000
Sum egenkapital 2.677.000 1.906.000 1.866.000 2.656.000 2.223.000
Sum langsiktig gjeld 728.000 830.000 1.016.000 2.132.000 3.439.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 141.000 3.164.000 951.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.458.000 2.877.000 6.046.000 5.739.000 8.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 473.000 3.345.000 5.562.000 5.873.000
Andre inntekter 0 8.000 0 0 8.000
Driftsinntekter 42.000 481.000 3.345.000 5.562.000 5.881.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -2.028.000 -3.987.000 -4.051.000
Avskrivning 0 0 -33.000 -8.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -398.000 -1.232.000 -1.450.000 -1.666.000
Driftskostnader -37.000 -398.000 -3.293.000 -5.445.000 -5.808.000
Driftsresultat 5.000 83.000 52.000 116.000 72.000
Finansinntekter 802.000 8.000 1.025.000 455.000 1.121.000
Finanskostnader -31.000 -33.000 -62.000 -116.000 -168.000
Finans 771.000 -25.000 963.000 339.000 953.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.800.000 0 -2.000.000
Årsresultat 771.000 45.000 1.010.000 433.000 810.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 17.000 23.000 24.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 33.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 33.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.378.000 2.378.000 2.395.000 2.359.000 2.321.000
Sum anleggsmidler 2.390.000 2.395.000 2.418.000 2.416.000 2.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 80.000 98.000 110.000 167.000
Andre fordringer 850.000 38.000 1.102.000 560.000 1.307.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 363.000 2.428.000 2.653.000 4.947.000
Sum omløpsmidler 1.068.000 482.000 3.628.000 3.323.000 6.421.000
Sum eiendeler 3.458.000 2.877.000 6.046.000 5.739.000 8.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 601.000 561.000 1.351.000 918.000
Sum egenkapital 2.677.000 1.906.000 1.866.000 2.656.000 2.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.000 830.000 1.016.000 2.132.000 3.439.000
Leverandørgjeld 41.000 79.000 84.000 83.000 93.000
Betalbar skatt 0 1.000 4.000 0 227.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 0 27.000 294.000 270.000
Utbytte 0 0 -1.800.000 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 61.000 1.250.000 574.000 522.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 141.000 3.164.000 951.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.458.000 2.877.000 6.046.000 5.739.000 8.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.015.000 341.000 464.000 2.372.000 3.309.000
Likviditetsgrad 1 20.2 3.4 1.1 3.5 2.1
Likviditetsgrad 2 20.2 3.4 1.1 3.5 2.1
Soliditet 77.4 66.2 30.9 46.3 25.3
Resultatgrad 11.9 17.3 1.6 2.1 1.2
Rentedekningsgrad 0.2 2.5 0.8 4.9 7.1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 2.2 1.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 23.3 3.2 17.8 9.9 13.6
Signatur
28.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex