Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aage Kjøs Holding AS
Juridisk navn:  Aage Kjøs Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22324090
Hagapynten 40 Hagapynten 40 Fax:
0673 Oslo 673 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 889057262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11.11%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -9.000 -9.000 -109.000 -289.000
Egenkapital: -408.000 -400.000 -391.000 -382.000 -274.000
Regnskap for  Aage Kjøs Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -100.000 -281.000
Finans 0 0 0 -100.000 -281.000
Resultat før skatt -8.000 -9.000 -9.000 -109.000 -289.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -9.000 -9.000 -109.000 -289.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 100.000
Sum opptjent egenkapital -508.000 -500.000 -491.000 -482.000 -374.000
Sum egenkapital -408.000 -400.000 -391.000 -382.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 408.000 400.000 391.000 382.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -9.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -100.000 -281.000
Finans 0 0 0 -100.000 -281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -9.000 -9.000 -109.000 -289.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 100.000
Sum opptjent egenkapital -508.000 -500.000 -491.000 -482.000 -374.000
Sum egenkapital -408.000 -400.000 -391.000 -382.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 408.000 400.000 391.000 382.000 374.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -274.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.4
Total kapitalrentabilitet -8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex